Bezpečnost potravin

BfR nabízí v rámci programu Werner Baltes-Fellowship tříměsíční vědecké stáže

Vydáno: 19. 10. 2017
Autor: KM EFSA

Zájemci mohou zaslat svou žádost do 1. prosince 2017.

 

Německý Federální úřad pro hodnocení rizika BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) nabízí v rámci podpory vědeckých talentů a tvorby mezinárodní sítě možnost tříměsíčního pobytu pro 10 kvalifikovaných absolventů univerzit z nových členských států EU i států mimo EU; a to na pozici hostujícího vědce v rámci programu Werner Baltes-Fellowship.

BfR je německý úřad, který připravuje odborné zprávy a stanoviska k otázkám týkajícím se bezpečnosti potravin, krmiv a chemických látek, stejně jako ochrany zdraví spotřebitelů v Německu, a to na bázi uznaných kritérií vědeckého hodnocení. BfR je institucí odpovědnou v rámci sektoru Federálního ministerstva zemědělství a potravin, a provádí vlastní výzkum v oblastech úzce spojených s úkoly hodnocení rizika.

V rámci stáže nabízí BfR vhled do vědecké práce a pracovních výsledků ve zmíněných oblastech s případnou možností následné postgraduální nebo postdoktorandské pozice v probíhajících výzkumných projektech BfR. Podrobný přehled o struktuře a pracovních oblastech úřadu lze najít na internetových stránkách http://www.bfr.bund.de/ .

Předpoklady k účasti na stáži (Werner Baltes-Fellowship) jsou následující: univerzitní vzdělání v biologii, chemii, medicíně či veterinární medicíně, toxikologii nebo výživě. V rámci vědecké disciplíny se předpokládá zájem o téma ochrany zdraví spotřebitele, zodpovědný a oddaný přístup k práci, anglický jazyk nebo dobrá znalost němčiny.

Zájemci mohou zaslat svou žádost (online) do 1. prosince 2017, spolu s výběrem oblasti zájmu a možným časovým plánem.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se podání žádosti je možné kontaktovat paní Dr. Okech na e-mailové adrese:
scientificcareer@bfr.bund.de

A víte, kdo to byl Professor Dr. Werner Baltes, po kterém je program pojmenován? Profesor Baltes (10. 9. 1929 Hamburg – 7. 5. 2013 Berlín) byl mezinárodně uznávaný vědec v oblasti chemie potravin a autor řady vědeckých publikací; byl rádcem generací vědců a jeho pracovní kariéra byla úzce spojena právě s BfR. 

Vlastní oznámení Federálního úřadu pro hodnocení rizika s dalšími podrobnostmi (pracoviště, povolení k pobytu apod.) naleznete:
http://www.bfr.bund.de/cm/349/stay-as-a-guest-scientist-2017.pdf 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):