Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zrušení některých výjimek u zahřívaných tabákových výrobků do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Zrušení některých výjimek u zahřívaných tabákových výrobků

Vydáno: 24.11.2022
Tisk článku
Autor: SZPI
Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Dovolujeme si informovat hospodářské subjekty o Směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100, ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků (dále jen „směrnice 2022/2100“), která vstoupila v platnost dne 23. 11. 2022.

Komise ve zprávě o zjištění podstatné změny okolností u zahřívaných tabákových výrobků stanovila podstatnou změnu okolností týkajících se zahřívaných tabákových výrobků (vzrůst objemu prodeje zahřívaných tabákových výrobků a vzrůst objemu prodeje zahřívaných tabákových výrobků na maloobchodní úrovni z celkového prodeje tabákových výrobků). Vzhledem k této podstatné změně okolností týkajících se zahřívaných tabákových výrobků směrnice 2022/2100 mění směrnici 2014/40/EU, o tabákových výrobcích.

Ustanovení čl. 7 odst. 12 směrnice 2014/40/EU nově stanoví, že tabákové výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a zahřívané tabákové výrobky jsou vyňaty ze zákazů stanovených v odstavcích 1 a 7. Pro účely prvního pododstavce se „zahřívaným tabákovým výrobkem“ rozumí nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem (uživateli) a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákem ke kouření. Zákaz uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo obsahující aromata v jakékoli z jejich složek, jako jsou filtry, papíry, balení, kapsle nebo jakékoli technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti dotčených tabákových výrobků nebo jejich intenzity kouře, který již existuje u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret, se bude vztahovat i na zahřívané tabákové výrobky.

Článek 11 směrnice stanoví pravidla pro označování jiných tabákových výrobků ke kouření než cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret, tabáku do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků. V odstavci 1 první pododstavec stanoví, že členské státy mohou tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do vodní dýmky a zahřívané tabákové výrobky pokud se jedná o tabákový výrobek ke kouření, ve smyslu čl. 7 odst. 12 druhého pododstavce osvobodit od povinnosti mít informační sdělení stanovené v čl. 9 odst. 2 a kombinovaná zdravotní varování stanovená v článku 10. Česká republika tedy již nebude mít možnost udělovat výjimky pro zahřívané tabákové výrobky z povinnosti mít informační sdělení a kombinovaná zdravotní varování.

Daná ustanovení musí být transponována do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a do vyhlášky č. 261/2016 Sb. do 23. července 2023, přičemž účinnost těchto novelizovaných předpisů musí být stanovena na 23. října 2023. Dne 23. října 2023 tedy skončí doprodej zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickou příchutí a balení zahřívaných tabákových výrobků, pokud se jedná o tabákový výrobek ke kouření, budou muset být označena informačním sdělením a kombinovaným zdravotním varováním.

 

Zdroj: SZPI

 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021