Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 - 2009 do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 - 2009

Vydáno: 20.4.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Zpráva EFSA ze dne 20. 4. 2011.

Zpráva, která shrnuje údaje za období 2007 – 2009, je třetí ze série zpráv EFSA, které mají napomoci Evropské komisi a členským státům Evropské unie zjistit, zda dobrovolná opatření, která přijal potravinářský průmysl ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, byla úspěšná či nikoliv. EFSA současně provedl odhad expozice, což umožnilo zjistit, jak změny obsahu akrylamidu v různých typech potravin ovlivnily celkové množství akrylamidu, které lidé přijímají ve stravě.

Z výsledků monitoringu je patrné, že nejvyšší průměrné koncentrace akrylamidu byly ve skupině “náhražky kávy”, která zahrnuje nápoje typu kávy vyrobené z cereálií (např. ječmene nebo čekanky) a v bramborových lupíncích.

Největšími „přispěvateli“ k celkové expozici dospělých akrylamidem jsou smažené brambory (vč. hranolků), pražená káva a měkký chléb. U dětí jsou to smažené brambory, bramborové lupínky, sušenky a měkký chléb.

Vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (CONTAM EFSA) přijal dne 19. dubna 2005 stanovisko, ve kterém podpořil posouzení rizika z akrylamidu v potravinách provedené Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) v únoru 2005.

Evropská komise tak vydala dne 3. května 2007 členským státům Evropské unie doporučení, aby monitorovaly množství akrylamidu v potravinách. Uvedené doporučení obsahuje podrobné požadavky na odběr vzorků a specifikace výrobků, které bude příslušný členský stát testovat. Členské státy předávaly výsledky měření po dobu tří let (2007 – 2009 - vždy k 1. červnu). Zpráva byla vypracována na základě více než 10 366 hodnot poskytnutých 23 členskými státy EU a Norskem.

Podrobnější informace a vědeckou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/datex110420.htm

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021