Bezpečnost potravin

Zpráva EFSA uvádí nízký počet výskytu TSE v členských státech EU

Vydáno: 6. 12. 2016
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal výroční zprávu o TSE za rok 2015.

Úřad EFSA vydal svou první EU souhrnnou zprávu o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. Předchozí výroční zprávy Evropské unie o TSE zveřejňovala Evropská komise.  

TSE jsou skupinou onemocnění, která postihují mozek a nervový systém člověka a zvířat. S výjimkou klasické BSE neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by ostatní TSE mohly být přenosné na člověka.  

V členských státech EU byl zaznamenán v roce 2015 nízký počet případů BSE u skotu, a žádný z nich nepronikl do potravního řetězce.  

Hlavní zjištění zprávy EFSA o TSE v EU
 · U skotu bylo hlášeno 5 případů BSE, testováno bylo přibližně 1,4 milionu zvířat. 
 · U ovcí bylo zaznamenáno 641 případů klusavky (319 638 testovaných ovcí) a u koz 1052 případů klusavky (135 857 testovaných koz). 
 

Výroční zpráva poskytuje výsledky z údajů všech členských států EU, Islandu, Norska a Švýcarska za rok 2015 týkající se výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u skotu a klusavky (formy TSE) u ovcí a koz.

Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):