Bezpečnost potravin

Znepokojivý obsah antimonu v PET lahvích

Vydáno: 21. 6. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Podceňování nebezpečí skladování limonád v zaparkovaných automobilech v horkém letním počasí.

Výzkum, který provedla japonská společnost Shimadzu, objasnil až doposud málo vnímané riziko použití potravinářských obalů vyrobených z polyethylentereftalátu (PET). Přítomnost antimonu v obalovém materiálu v kombinaci s baleným zdravotně nezávadným nápojem se stává potenciálním nebezpečím. Při výrobě PET obalů se totiž jako katalyzátor používá oxid antimonitý (Sb2O3). Z tohoto důvodu je v každém kilogramu této umělé hmoty obsaženo více než sto miligramů antimonu.
Časopis News, který vydává Shimadzu Europa, zveřejnil výsledky vědeckých pokusů, během nichž se provádělo systematické proplachování PET obalu. Ze získaných údajů vyplývá, že nesmí být přehlížena možnost kontaminace baleného nápoje a její následky.
V rámci studie byly zkoumány minerální vody a nealkoholické nápoje stáčené do různých druhů lahví vyrobených z polyethylentereftalátu. Množství antimonu vylouženého do nápojů bylo zjišťováno pomocí atomové absorpční spektrofotometrie.
V průběhu pokusů se ukázalo, že kyseliny, které jsou složkou mnoha nápojů, působí tak, že se z lahví uvolňuje antimon ve vyšších koncentracích než je tomu v případě vody, která je z tohoto úhlu pohledu stabilním prostředím. To platí speciálně pro jablečné šťávy (5 g/l), směsi různých organických kyselin (jablečné, vinné a citrónové) a kyseliny fosforečné. Většina kolových nápojů obsahuje kyselinu fosforečnou v koncentracích od 5 do 9 mMol/l. Proto se zde, zejména při vysokých teplotách, mohou vyskytovat relativně vysoké podíly antimonu. Tak byla v jednom případě v zaparkovaném automobilu v létě zjištěna koncentrace antimonu více než 6 µg/l, tudíž byla překročena hodnota 5 µg/l, jež je tolerovatelnou hranicí stanovenou evropskými právními předpisy.
Z farmakologického hlediska je antimon přechodový prvek mezi těžkými kovy a arzenem, vedle něhož stojí v periodické tabulce a s ním společně se vyskytuje i v přírodě. Také sloučeniny antimonu působí obdobně jako sloučeniny arzenu, tedy jako silné dávidlo.
Z pohledu zamezení negativního vlivu na lidské zdraví se v současné době rýsují dvě hlavní možnosti: změna používaného katalyzátoru a změny receptur nápojů.
GETRÄNKE INDUSTRIE, 2011, 65, č. 5, s. 21
Bedenkliche Antimongehalte in PET-Flaschen
Objednávka kopie článku