Bezpečnost potravin

Zmrazená kukuřice je pravděpodobným zdrojem pokračující epidemie způsobené baktérií Listeria monocytogenes

Vydáno: 26. 3. 2018
Autor: KM EFSA

Rychlé hodnocení epidemie úřadem EFSA a ECDC

Foto: Shutterstock 

Mražená kukuřice je pravděpodobným zdrojem nákazy bakterií Listeria monocytogenes, která postihla od roku 2015 pět členských států EU (Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko a Spojené království). To je závěr rychlého hodnocení epidemie, který zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). V období do 8. března 2018 bylo hlášeno 32 případů nákazy včetně šesti úmrtí.

K přesnému stanovení mezinárodní epidemie způsobené baktérií L. monocytogenes séroskupiny IVb  a ke zjištění potravinového zdroje nákazy byla použita metoda celogenomového sekvenování.

Vyšetřování prokázalo jako zdroj nákazy zmrazenou kukuřici balenou v Polsku, zpracovanou a vyprodukovanou v Maďarsku. Zpráva doporučuje další šetření s cílem zjistit přesné místo kontaminace v potravinovém řetězci.

Provozovatelé potravinářských podniků v Polsku, Finsku, Švédsku a Estonsku stáhli dotčené produkty z prodeje. Toto opatření by mělo snížit riziko nákazy u lidí.

Nové případy mohou být ale zaznamenány vzhledem k dlouhé inkubační době listeriózy (až 70 dní), dlouhé životnosti zmrazených kukuřičných produktů a potenciální spotřebě zmrazené kukuřice zakoupené ještě před stažením.

Aby se snížilo riziko infekce baktérií L. monocytogenes z mražené kukuřice, spotřebitelé by měli dostatečně tepelně zpracovávat mraženou zeleninu, protože mražená zelenina není hotovým jídlem určeným k přímé spotřebě. To platí speciálně pro spotřebitele s nejvyšším rizikem onemocnění listeriózou – což jsou starší osoby, těhotné ženy, novorozenci a dospělí se slabým imunitním systémem.

Co je rychlé hodnocení epidemie?
Koordinace na úrovni EU je zásadní v případě, kdy dojde k mezinárodní epidemii způsobené infikovaným jídlem. Jedním z aspektů této koordinace je vypracování rychlého hodnocení epidemie úřadem EFSA a střediskem ECDC v úzké spolupráci se zeměmi postiženými nákazou.

Rychlé hodnocení poskytuje přehled situace z hlediska veřejného zdraví a identifikuje příčinu nákazy. Hodnocení zahrnuje také data zpětného šetření a sledování produktů pro určení původu epidemie a míst, kam byly distribuovány kontaminované produkty. Tyto informace pomáhají nastavit opatření, která zabrání dalšímu šíření epidemie. 
 

Zdroj: EFSA