Bezpečnost potravin

Změny v zákoně o potravinách

Vydáno: 13. 11. 2012
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 13. 11. 2012.

Změny v zákoně o potravinách usnadní život výrobcům a prodejcům a současně posílí ochranu spotřebitelů

Posílit ochranu zdraví spotřebitelů a jejich informovanost na straně jedné a zvýšit efektivitu výkonu dozoru na straně druhé – takové jsou klíčové motivy rozsáhlé novelizace zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb.) a navazující úpravy zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (č. 146/2002 Sb.). Oba návrhy zpracovalo Ministerstvo zemědělství a posílá je do meziresortního připomínkového řízení.

„Kvalita a bezpečnost potravin byly jedním z hlavních témat, s nimiž jsem před rokem na Ministerstvo nastoupil, a které jsem se snažil v maximální míře rozpohybovat. Během celého roku jsme se snažili najít model, který by veřejnosti poskytl co nejvyšší ochranu a efektivní informovanost o potravinách, a který by současně neznamenal nárůst administrativní zátěže pro podnikatele v zemědělství a potravinářství. Musíme zefektivnit kontrolu nejen proto, že usilujeme o malý, úsporný stát, ale i proto, aby si u obchodníka nepodávali dveře různí kontroloři, z nichž jeden sleduje balené maso a druhý nezpracované,“ přibližuje hlavní přínosy návrhu ministr zemědělství Petr Bendl.

Navržená novelizace je nejrozsáhlejší změnou v potravinovém právu za 15 let od přijetí zákona o potravinách. Za tuto dobu se shromáždila řada zkušeností jak na straně Ministerstva a kontrolních orgánů, tak i na straně provozovatelů potravinářských podniků a samotných spotřebitelů, na které návrhy reagují. Další změny spíše technického charakteru jsou pak vyvolány změnami evropské legislativy.

Navržená novelizace tak především nově upravuje kompetence dozorových orgánů a stanoví novou výši sankcí. Například dosavadní sankce do 1 milionu korun za prohřešky administrativní povahy se zvyšuje až na 3 miliony korun a sankce za nedodržení požadavků na jakost, podmínky uchování, označování či jiné požadavky vyplývající z předpisů EU (dosud do 3 milionů korun) bude nově do 10 milionů korun.

Ministerstvo zemědělství současně navrhuje, aby jemu podřízené organizace nově prováděly úřední kontrolu v celém řetězci výroby a spotřeby potravin, tedy i v provozech stravovacích služeb otevřeného typu (hostinské činnosti), kde dosud kontrolu zajišťovaly orgány podřízené Ministerstvu zdravotnictví.

„Převod kompetencí považujeme za logické vyústění zkušeností z poslední doby. Jsme přitom vázáni usnesením vlády č. 735 z 3. října letošního roku, které říká, že kontrolní instituce v oblasti státního dohledu nad potravinami mají být sjednoceny pod Ministerstvem zemědělství,“ dodává ministr Petr Bendl.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Příloha:  Novela zákona o potravinách (pdf, 158 kB)

 
Zdroj:  eAGRI