Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení pro ProteQuine®

Vydáno: 18. 4. 2011
Autor:

Dvě vědecká stanoviska EFSA ze dne 13.4.2011.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) uveřejnil dne 13.4.2011 vědecká stanoviska (příloha 1 a 2) ke zdravotním tvrzením týkajícím se:
1) vlivu ProteQuine® na zvyšování snížených koncentrací sekrečního IgA a snižování rizika chřipky a běžného nachlazení;
2) vlivu ProteQuine® a bovinního laktoferinu na zvyšování snížených koncentrací sekrečního IgA a snižování rizika běžného nachlazení s bolestí krku.

Žádosti o posouzení oprávněnosti těchto zdravotních tvrzení podala společnost SVUS Pharma a.s. podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 a to prostřednictvím kompetentního orgánu v České republice.
ProteQuine® je nízkomolekulární frakce z hovězí krve. Jde o směs volných aminokyselin, oligopeptidů a nukleotidů. Výrobek je určen pro obecnou zdravou populaci včetně dětí starších tří let.

Na podporu tvrzení žadatel uvedl :
ad 1) dvě publikované humánní studie a pět nepublikovaných zpráv týkajících se doplňků stravy Preventan®, Preventan Junior® a Preventan Akut®, které obsahují ProteQuine®;
ad 2) dvě publikované studie a čtyři nepublikované zprávy týkající se ProteQuine® a jednu publikovanou studii a tři přehledové články o laktoferinu.

Na základě předložené dokumentace panel NDA došel k závěru, že se vztah mezi konzumací ProteQuine® a uváděnými účinky nepotvrdil. Stanoviska EFSA jsou v přílohách. K uvedeným stanoviskům lze podle článku 16(6) nařízení (ES) č. 1924/2006 podávat připomínky ke Komisi.

Příloha 1: Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to ProteQuine® and increasing suppressed concentrations of secretory IgA and reducing the risk of influenza and common cold pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006 (pdf, 180 kB, 10 stran)
Příloha 2: Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to ProteQuine® and bovine lactoferrin and increasing suppressed concentrations of secretory IgA and reducing the risk of common cold with sore throat pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006 (pdf, 179 kB, 10 stran)

Zdroj: EFSA