Bezpečnost potravin

Záznam webináře konaného při příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin 7. 6. 2024

Vydáno: 10. 6. 2024
Autor: Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství

Webinář ke Světovému dni bezpečnosti potravin připravily společně národní koordinační místa pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) v České republice a ve Slovenské republice. 

Světový den bezpečnosti potravin ustanovila Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 2018, a koná se každoročně právě 7. června. Cílem tohoto světového dne je soustředit na jednom místě lidi se zájmem o oblast bezpečnosti potravinového řetězce a šířit osvětu v této oblasti prostřednictvím přednášek na zajímavá témata. Letošní ročník Světového dne bezpečnosti potravin se konal pod heslem „Bezpečnost potravin: připravme se na nečekané“.

Záznam webináře ke Světovému dni bezpečnosti potravin (7. 6. 2024)
– 1. část webináře ke Světovému dni bezpečnosti potravin 2024
– 2. část webináře ke Světovému dni bezpečnosti potravin 2024

Program semináře

BLOK A, 10.15 – 11.15

 • Úvodní slovo
  Ing. IVAN VIŠŇOVSKÝ, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Činnost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)
  Ing. PETR BENEŠ, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR
 • Možnosti reakcie ÚVZ SR voči neočakávaným rizikám a nebezpečenstvám potravinového reťazca
  Ing. TOMÁŠ VLČKO, Ph.D., Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Bakteriálna rezistencia v potravinovom reťazci z hľadiska stratégie Jedno zdravie
  Doc. Ing. LUCIA BÍROŠOVÁ, Ph.D., Ústav potravinárstva a výživy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

BLOK B, 11.30 – 13.00

 • Úvodní slovo
  Ing. KATARÍNA FAŠIANGOVÁ, Ph.D., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Odboru bezpečnosti potravín a výživy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Výsledky monitoringu cizorodých látek v potravinách v ČR v roce 2023
  Ing. JAKUB FIŠNAR, Ph.D., Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR
 • Etylénoxid a minerálne oleje aromatických uhľovodíkov ako nové chemické riziká v potravinách
  Prof. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra
 • Produkcia a spotreba rýb na Slovensku v kontexte ich zdravotnej bezpečnosti a kvality
  Prof. MVDr. PETER POPELKA, Ph.D., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, UVLF v Košiciach
 • Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin
  Ing. ONDŘEJ HORÁK, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR