Bezpečnost potravin

Září – Měsíc biopotravin již po jedenácté!

Vydáno: 26. 8. 2015
Autor: Ministerstvo zemědělství

Měsíc září bude již po jedenácté zasvěcen informačním a propagačním akcím pro spotřebitele s cílem podpořit nákup regionálních potravin.

V průběhu celého měsíce září se koná již 11. ročník informační akce pro spotřebitele „Září – Měsíc biopotravin“. Jedná se o propagaci konkrétních akcí, jako jsou dny otevřených dveří na ekologických farmách a u výrobců biopotravin, biodožínky, biojarmarky, nebo ochutnávky biopotravin. Je tak podporován nákup lokálních (regionálních) biopotravin.

Mottem letošního ročníku je „V souladu s přírodou“ a podtitulem „Příroda by kupovala BIO“. Je zřejmé, že biopotraviny přinášejí řadu pozitiv nejenom pro spotřebitele, ale i pro chovaná zvířata a životní prostředí. Ekologičtí zemědělci hospodaří bez pesticidů, minerálních hnojiv, stimulátorů růstu, nebo geneticky modifikovaných organismů. Tím je minimalizováno riziko kontaminace životního prostředí a krajiny těmito cizorodými látkami. Konkrétně se jedná například o minimalizaci rizika kontaminace spodních nebo povrchových vod dusičnany, které se vyskytují v průmyslových hnojivech, nebo o minimalizaci rizika kotaminace půdy a následně potravin rezidui pesticidů. Ekologické zemědělství podporuje mikrobiální život v půdě a také biodiverzitu krajiny; na ekologických farmách je větší zastoupení chráněných rostlinných a živočišných druhů, ekofarmáři častěji pěstují méně tradiční druhy plodin (pšenice špalda, pohanka, apod.) a chovají méně tradiční plemena hospodářských zvířat.

Konkrétní informace o biopotravinách a také o všech konaných akcích je možné nalézt zde.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství