Bezpečnost potravin

Záchyty infikovaného osiva rajčete a papriky v zásilkách z Číny

Vydáno: 18. 2. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zachytil osiva rajčete  a papriky infikované virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV) a  viroidem vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) v zásilce z Číny. Kontaminované partie osiv nařídil zlikvidovat.

Konktrétně se jednalo o záchyt osiva rajčete  infikovaného virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV – Tomato brown rugose fruit virus) a viroidem vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd – Potato spindle tuber viroid), u osiva paprik infikovaného PSTVd.

Zajištěná zásilka byla původem z Číny a na základě potvrzení výskytu uvedených patogenů akreditovanou laboratoří ÚKZÚZ byla nařízena likvidace kontaminovaného osiva.

V současné době řešíme  další podezření z výskytu škodlivých organismů při dovozu osiv ze třetích zemí.

V loňském roce ÚKZÚZ potvrdil ToBRFV v deseti vzorcích dovezených zásilek osiv původem z Číny, Indie a Tchaj-wanu a nařídil jejich likvidaci.

O fytosanitárním riziku ToBRFV a opatřeních proti němu ÚKZÚZ informoval již koncem roku 2019 a následně řadou tiskových zpráv viz níže.  

Druhý zjištěný patogen, viroid vřetenovitosti, způsobuje barevné změny listů, deformace, špatné klíčení, zakrnělý růst, plody rajčat jsou malé, tvrdé a nedozrávají. Přenos na velké vzdálenosti je též  prostřednictvím  infikovaných  semen. 

Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru PSTVd byl již v České republice několikrát detekován a stejně jako ToBRFV patří z důvodu rizika pro zdraví rostlin mezi úředně regulované v rámci Evropské  unie.

Při rozšíření těchto patogenů do porostů rajčete a papriky by mohlo dojít ke značným ztrátám na produkci a kvalitě plodů. Napadené plody se stávají neprodejnými, ztráty na plodech mohou činit až 100 %.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

TZ k tématu ToBRFV 

28. 01. 2021 – ÚKZÚZ posiluje opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete

17. 08. 2020 – EU zpřísnila fytosanitární požadavky v ochraně před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete

20. 07. 2020 – ÚKZÚZ zadržel zásilky osiva papriky a rajčete napadené nebezpečnými viry

18. 12. 2019 – Evropu trápí nový virus rajčete a papriky

 

Zdroj: ÚKZÚZ