Bezpečnost potravin

XIV. vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Vydáno: 29. 11. 2016
Autor: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, SPU Nitra

Konference se bude konat 30. – 31. března 2017 v Piešťanech.

XIV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 30.- 31. 3. 2017 v PARK hoteli v Piešťanoch. 

XIV. VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 
BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN 
www.bezpecnostpotravin.sk 

30. – 31. marec, 2017
 Piešťany, Slovenská republika

Cieľ konferencie:
Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a  bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a  hodnotenia potravín novými metódami.

Kontaktná adresa:    
prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kontakt: Tel.: 037/6414 325,  e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk

Prihláška
Na  vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou sa môžete prihlásiť len cez elektronický formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke konferencie: http://www.bezpecnostpotravin.sk/
Prihlasovanie začína 15.11.2016. 

Pozvánka

Prihlasovací formulár

Zdroj: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, SPU Nitra