Bezpečnost potravin

Workshop k problematice „risk ranking“

Vydáno: 30. 1. 2020
Autor: KM EFSA

Uppsala, Švédsko, 5. - 6. 5. 2020

Ve dnech 5. – 6. května t. r . se v Uppsale (Švédsko) bude konat workshop k problematice stanovování pořadí rizikovosti (risk ranking) nebezpečí v potravinách. Organizátory jsou švédská Národní agentura pro potraviny a Finský úřad pro potraviny s podporou EFSA.

Hlavním cílem workshopu je prohloubit pochopení používání tohoto nástroje k řízení, stanovování priorit a komunikaci rizik spojených s potravinami. Výstupy z diskusí budou komunikovány jako doporučení pro zaměření budoucího výzkumu orgánům EU financujícím výzkum. Workshop je určen profesionálům v oblastech hodnocení, řízení a komunikace o riziku.

Náplň prvního dne budou tvořit prezentace, které představí problematiku „risk ranking“ a její aktuální stav. Druhý den je vyhrazen skupinovým diskusím.

Více informací a předběžný program najdete zde: https://www.livsmedelsverket.se/riskranking

Registrace je možná do 28. února on-line na webu švédské Národní agentury pro potraviny.

Zdroj: Livsmedelsverket

.