Bezpečnost potravin

Webinář Systémy řízení bezpečnosti potravin v reflexi na evropskou strategii „Green Deal“ a „From Farm to Fork“ – 23. 11.

Vydáno: 25. 10. 2021
Autor: PK ČR

Webinář pořádaný PK ČR se bude konat 23. 11. 2021.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na další webinář věnovaný systémům řízení bezpečnosti potravin. Účastníci se seznámí se systémy GFSI řízení bezpečnosti potravin pro zpracovatele potravin, s aktualitami v problematice HACCP, se systémy sledování kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářství, základními povinnostmi BOZP v potravinářském provoze, ale i s postřehy, zkušenostmi a doporučeními vycházejících ze současných dodavatelských auditů v potravinářství okem odborníka z praxe. To vše zazní se zřetelem na dikce evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“, jenž poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí.

Přednášek se zhostí specialisté z řad odlišných univerzit a tématicky přímo souvisejících institucí.

Registrace je omezena na 20 účastníků pro webinář. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. listopadu 2021 na e-mail stejnarova@czpvi.cz.

V případě volné kapacity obdržíte odkaz k připojení v aplikaci MS TEAMS. Po ukončení akce budete vyzváni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k vyplnění stručného dotazníku ve formě on-line v aplikaci Vzdělávací akce PRV http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/.

 

 

Zdroj: PK ČR

 

Foto: Shutterstock