Bezpečnost potravin

Výzva k zasílání abstraktů: Jakým výzkumem dosáhnout cílů v oblasti snižování pesticidů zakotvených v evropské Zelené dohodě?

Vydáno: 27. 1. 2022
Autor: KM EFSA

Vědecká konference se bude konat v Dijonu ve dnech 2. - 3. června 2022

Dne 1. ledna 2022 převzala předsednictví EU na první polovinu roku 2022 Francie. V této souvislosti uspořádá francouzský Národní výzkumný institut pro zemědělství, potraviny a životní prostředí (INRAE) vědeckou konferenci, zařazenou do oficiálního programu francouzského předsednictví, nazvanou „Jakým výzkumem dosáhnout cílů v oblasti snižování pesticidů zakotvených v evropské Zelené dohodě?“, která se bude konat ve dnech 2. – 3. června 2022 v Dijonu (východní Francie).

Konference poskytne přehled o aktuálním stavu vědecké činnosti a neznámým, které musí evropský výzkum prozkoumat, aby se vymanil ze současného potravinového systému, o němž je známo, že je silně závislý na chemických pesticidech. Hlavním cílem je přispět k reakci na ambiciózní cíl snížení pesticidů v rámci evropské Zelené dohody. Součástí semináře bude kromě jiných aktivit a zasedání také významná mezinárodní vědecká konference, pro kterou je určena přiložená výzva k předkládání příspěvků.

Abychom mohli uspořádat zajímavou konferenci, která přiláká vědce ze všech členských států, vyzýváme vás k širokému šíření informací a přiložené výzvy k předkládání příspěvků. Cílem této výzvy je poskytnout evropským výzkumným pracovníkům z jakýchkoli oborů a odborníkům z praxe možnost zúčastnit se hlavní vědecké konference, která se bude konat 2. června 2022. Veškeré podrobnosti naleznete v přiložené výzvě, která je otevřena do 1. února 2022.

Zdroj: INRAE