Bezpečnost potravin

Výzva k účasti na tendrech pro vzdělávací program BTSF 2013

Vydáno: 6. 9. 2013
Autor: MZe

Předmětem tendrů je organizace, management a realizace školicích aktivit Společenství soustředěných na oblast bezpečnosti potravin a krmiv a zdraví zvířat.

Výzva k účasti na tendrech pro vzdělávací program BTSF 2013

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele – EAHC, kterou Komise pověřila řízením školicích programů BTSF („Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“), zveřejnila níže uvedené výzvy k účasti na výběrových řízeních.

Předmětem tendrů je organizace, management a realizace školicích aktivit Společenství soustředěných na oblast bezpečnosti potravin a krmiv a zdraví zvířat.

Call 2013: Tenders

Školicí aktivity BTSF, uskutečňované převážně pro země EU, jsou zaměřené pro zaměstnance příslušných orgánů, které se zabývají potravinovým a krmivovým právem a předpisy pro zdraví zvířat.

Veškeré dokumenty k jednotlivým 16 tendrům jsou dostupné na webové stránce

http://ec.europa.eu/eahc/food/tenders.html

 
DG SANCO – Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele
při EK má nadále základní vedení a funkci a kontrolu nad vzdělávacími aktivitami BTSF.

Poslední termín předložení nabídek je stanoven na 27. září 2013