Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí vědeckých údajů o paprikovém extraktu, kapsantinu, kapsorubinu (E 160c)

Vydáno: 24. 5. 2011
Autor:

Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 1.7.2011.

Podle článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 z 16.12.2008 přehodnocuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) bezpečnost všech potravinářských aditiv schválených před 20.1.2009. Časový harmonogram přehodnocování těchto aditiv stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010 z 25.3.2010.

Paprikový extrakt, kapsantin a kapsorubin (E 160c) je zahrnut do programu revize potravinářských aditiv. Aby se zajistilo účinné přehodnocení tohoto aditiva, je nezbytné, aby EFSA získal od zainteresovaných stran všechny nezbytné údaje (publikované, nepublikované nebo nově získané).

EFSA se proto obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy, výrobní společnosti aj.) k poskytnutí údajů o genotoxicitě paprikového extraktu, kapsantinu a kapsorubinu. Více informací je k dispozici ve výzvě EFSA.

Zdroj: EFSA