Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu

Vydáno: 3. 6. 2011
Autor: MZe

Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 30.9.2011.

Dne 4. května 2011 požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o provedení přehodnocení bezpečnosti aspartamu jako potravinářské přídatné látky – v termínu do 31. července 2012. EFSA zveřejnil 1. června 2011 výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu (E 951) v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 a článkem 5 nařízení (EU) 257/2010. Uzávěrka pro poskytování údajů je 30. září 2011.

Účelem výzvy k předkládání údajů je nabídnout všem zájemcům a zúčastněným stranám příležitost poskytnout EFSA dostupné zdokumentované informace, již zveřejněné nebo ještě nepublikované, včetně původních dat o aspartamu, které by mohly přispět k posouzení bezpečnosti této potravinářské přídatné látky. V zájmu zajištění účinného přehodnocení aspartamu je pro EFSA velmi důležité, aby  všechny nezbytné údaje získal.

V roce 2009 požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin, vědecký Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin (EFSA, ANS), aby vypracoval vědecké stanovisko k výsledkům dlouhodobé studie karcinogenity s prenatální expozicí umělému sladidlu aspartam. Bezpečnost (nezávadnost) aspartamu byla Panelem ANS opět potvrzena.

Aspartam je intenzivní sladidlo, které je asi 200krát sladší než cukr. Někdy se uvádí pod svým původním obchodním názvem Nutrasweet. Je to přídatná látka (aditivum), které byl přiřazen identifikační kód “E951”.  Aspartam byl povolen pro používání do potravin a jako stolní sladidlo v řadě členských států během 80. let minulého století. Na základě posouzení bezpečnosti Vědeckým výborem pro potraviny (SCF – předchůdce EFSA) v roce 1984 a 1988 byla legislativa týkající se použití aspartamu do potravin harmonizována na úrovni EU.

Další posuzování aspartamu prováděl SCF v roce 1997 a 2002. V roce 2006 posuzoval vědecký Panel AFC dlouhodobou studii karcinogenity aspartamu provedenou ERF a publikovanou v roce 2005 a 2006. Na základě všech dostupných informací došel panel EFSA k závěru, že neexistuje žádný důvod pro revizi již stanovené hodnoty ADI pro aspartam ve výši 40 mg/kg tělesné hmotnosti (EFSA, 2006).

Podrobné informace a výzvu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110601.htm

Zdroj: EFSA