Bezpečnost potravin

Vývoz živočišných produktů navzdory pandemii COVID-19 roste

Vydáno: 17. 9. 2020
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Jedním z důležitých úkolů veterinárního dozoru je také napomáhat uplatnění produkce českých výrobců na zahraničních trzích. Pozitivní informací je, že současná mezinárodní situace ovlivněná epidemií nákazy COVID-19 nemá podle údajů SVS negativní dopad na vývoz produktů živočišného původu z ČR do zemí mimo EU (třetích zemí). Českým exportérům se v prvním pololetí podařilo vyvézt meziročně více mléčných výrobků, masa a masných produktů, krmiv či kolagenu. Naopak pokles zaznamenal vývoz živých zvířat.

„Z hlediska množství jsou komoditou, kterou se českým firmám letos daří nejvíce vyvážet do třetích zemí, krmiva, jejichž vývoz meziročně vzrostl téměř o třetinu, a také mléčné výrobky, kde se meziroční růst pohybuje v jednotkách procent,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zatímco v prvních šesti měsících loňského roku vyvezly české firmy do států mimo EU necelých 19 000 tun krmiv pro zvířata, v prvním pololetí letošního roku to bylo již bezmála 25 000 tun. Pokud jde o mléčné výrobky, vývoz letos zatím dosáhl 22 900 tun, zhruba o 800 tun více než ve srovnatelném období loni. Masa a masných výrobků tuzemští producenti vyvezli téměř 770 tun, loni 410 tun. Naopak meziročně s výjimkou kategorie jednodenních kuřat klesá vývoz živých zvířat, kde nejdůležitější položku dlouhodobě představuje vývoz skotu.

Zásadní úlohou SVS v oblasti obchodu s třetími zeměmi je vydávání a potvrzování veterinárních osvědčení před vývozem každé zásilky podléhající veterinárnímu dozoru. Pro vývoz veterinárního zboží musí být splněny podmínky, které si stanoví konkrétní země dovozu pro konkrétní komoditu. V prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři vydali a potvrdili po provedené veterinární kontrole 4883 zásilek, což je o 444 zásilek více než za stejné období v roce 2019.

Zástupci SVS v rámci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. V rámci těchto jednání se od začátku ledna do konce srpna podařilo nově vyjednat či aktualizovat 15 veterinárních osvědčení umožňujících českým firmám vyvážet svou produkci do třetích zemí. Jedná se například o mléko a mléčné výrobky pro korejský trh, drůbeží mleté a strojně oddělené maso na Ukrajinu, krmiva do Černé Hory či koně do USA.

„Vývozcům pomáháme zejména v případech, kdy jim jejich vlastní snahy a spolupráce s obchodním partnerem selžou a příslušný úřad třetí země požaduje jednání na oficiální úrovni se SVS,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Při dlouhodobých jednáních se zahraničními úřady úzce spolupracujeme s ministerstvem zemědělství a velvyslanectvími ČR ve třetích zemích,“ dodal.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS