Bezpečnost potravin

Výstava Lékaři rostlin 2020

Vydáno: 1. 10. 2020
Autor: NZM Praha

Tisková zpráva Národního zemědělského muzea

Kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na ní závislé naše životy, přiblíží hlavní výstava sezony Lékaři rostlin  


  

Pacientem lékaře je člověk, pacientem veterináře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina – je motto hlavní výstavy sezony Lékaři rostlin v Národním zemědělském muzeu v Praze. Výstavu věnovanou oboru rostlinolékařství a připravenou u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin vyhlášeného Organizací spojených národů mají návštěvníci možnost si prohlédnout od 2. října 2020.

Podle zprávy OSN přichází svět každoročně kvůli škůdcům a chorobám rostlin téměř o 40 % potravinářské produkce. Přitom rostlinolékařské zásahy a postupy se objevují stejně dlouho, jako existuje samotné zemědělství, tedy od neolitu. Jako vědní disciplína se však rostlinolékařství ustanovilo až ve druhé polovině 19. století. Jeho význam vzrostl v průběhu 20. století, společně s intenzifikací zemědělství. 

Výstava přiblíží, jak se vyvíjí nejen práce těchto odborníků, ale i jak se mění svět škůdců a chorob rostlin, ať už v důsledku klimatických změn, globalizace nebo zemědělských postupů. „Návštěvníci budou možná překvapeni, jak různorodé a důležité je pro přežití lidstva rostlinolékařství. Výstava na toto téma a v takovém rozsahu v České republice ještě nikdy nebyla. Do její přípravy se zapojilo mnoho vědeckých institucí a ústavů z našeho resortu, takže se zde prezentuje řada pohledů na tento obor. Cílem je seznámit veřejnost srozumitelnou formou s rostlinolékařstvím,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Výstava návštěvníky seznámí s ochranou kulturních rostlin a širokou škálou činností, které rostlinolékaři pro uchování jejich zdraví zajišťují. Představí nejvýznamnější škůdce, choroby a plevele našich polí, luk nebo sadů. Ukáže, jak se za poslední dvě století proměnily postupy v ochraně rostlin: od čistě mechanických postupů ke stále bezpečnějším  a specificky působícím chemickým látkám, které v posledních desetiletích doplňují šetrnější postupy integrované ochrany. „Díky výsledkům naší terénní a zkušební činnosti pomáháme českým zemědělcům využívat dostupné metody ochrany rostlin a rovněž bráníme zavlékání a šíření nepůvodních patogenů a škůdců rostlin na naše území. Věříme, že výstava Lékaři rostlin osloví zejména laickou veřejnost a seznámí ji s propracovaným systém ochrany rostlin, který má za cíl zabezpečit jejich zdraví ve vztahu ke zdraví obyvatel i životního prostředí,“  uvedl ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Daniel Jurečka.   

Rostliny nám dovolují dýchat a jsou hlavním zdrojem naší potravy, kvalita našeho života je přímo závislá na jejich zdraví. Jejich ochrana proto patří k nejdůležitějším tématům dneška. Stále se zvyšující nároky na výživu obyvatel planety budou z rostlinolékařství činit v budoucnosti zcela nepostradatelný obor. Rostoucí populace, stále větší adaptabilita a rezistence škůdců, ale také požadavky společnosti na stále kvalitnější a zároveň šetrnější produkci potravin představují výzvy pro světové zemědělství a rostlinolékařství. „Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby se problematika ochrany rostlin řeší od jeho založení, tedy od roku 1951. Samostatně se zde rozvíjejí vědní disciplíny zabývající se virologií, mykologií, bakteriologií, entomologií, plevelnými rostlinami, prognózou a signalizací, skladištními škůdci, později i biologickou ochranou, monitoringem škodlivých organizmů, včetně invazních druhů, a monitoringem rezistence vůči pesticidům. Rozvíjeny jsou též nové systémy regulace škodlivých organizmů v zemědělských plodinách,“ říká František Brožík, pověřený řízením Výzkumného ústavu rostlinné výroby.  

Na výstavě návštěvníci najdou mimo jiné i rady a recepty, jak si vyrobit vlastní ochranné přípravky na přírodní bázi či jak chránit rostliny výsadbou jiných druhů. Vedle lektorských programů pro školy budou výstavu doprovázet vzdělávací programy, doprovodné výstavy, informační stanoviště, křty publikací i odborné přednášky, které muzeum připravuje ve spolupráci s partnery. Pravidelně jednou měsíčně mohou návštěvníci přímo na výstavě konzultovat své pěstitelské potíže s odborníky či testovat si své rostlinolékařské znalosti v soutěžích na sociálních sítích.  

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin, vyhlášeného OSN na rok 2020. Česká republika se k této významné akci připojila také.  

Odbornými partnery výstavy jsou Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., poděkování za spolupráci patří České akademii zemědělských věd, České společnosti rostlinolékařské, z. s., a České asociaci ochrany rostlin.                                          

Hlavním mediálním partnerem výstavy je Český rozhlas.                

            

Výstava Zdraví rostlin ve fotografii na střeše muzea

Návštěvníci mají možnost na střešní terase muzea také zhlédnout výstavu Zdraví rostlin ve fotografii. Jedná se o sérii vítězných snímků fotografické soutěže, která probíhala prostřednictvím Facebooku a jejímž pořadatelem byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Soutěžící mohli posílat své fotografie ve dvou soutěžních kategoriích – Život rostlin a Rostliny stůňou. Výstava bude probíhat od 2. října do 2. listopadu 2020.  

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřenou pobočku v Ostravě. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. V současnosti je k vidění také hlavní výstava sezony Jindřich Štreit a Cykly, která představuje dosud nezveřejněné fotografie českého zemědělství od známého dokumentaristy a také díla současných mladých umělců na téma cykly.  

Více na www.nzm.cz

Jitka Taussiková
tisková mluvčí
Národní zemědělské muzeum
Tel.: 604 867 970       
tiskove@nzm.cz  

Zdroj: NZM