Bezpečnost potravin

Výsledky monitoringu obsahu polychlorovaných bifenylů v mase

Vydáno: 23. 8. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22. 8. 2012.

Prověřili jsme české, německé a polské maso na PCB: OK
V uplynulých čtrnácti dnech jsme prověřili na obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) na našem trhu obchodované vepřové a hovězí výsekové maso, šlo o zásilky z Německa a Polska. Celkem jsme uskutečnili 24 vyšetření. Všechny vzorky vyhověly maximálnímu limitu.
A proč takovéto vyšetření? Nařízení Komise č. 1881/2006, které stanoví limity PCB, bylo totiž novelizováno s tím, že od letošního prvního ledna se snížil limit na 40 nanogramů na gram tuku. Dosud platil limit 200 nanogramů na gram tuku. Proto rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, zmonitorovat situaci na našem trhu, jak si producenti „poradili“ s pětinásobně sníženým limitem obsahu PCB.
Je potěšitelné, že u převážné většiny vzorků se pohybovaly výsledky pod detekčním limitem laboratorní metody. Nicméně považujeme za dobré zmínit, že i nadále se budeme věnovat monitoringu PCB, neboť jde o soubor látek, které mohou být opravdu nebezpečné lidskému zdraví.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.