Bezpečnost potravin

Výskyt škůdců a patogenů rostlin na území České republiky

Vydáno: 27. 3. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

ÚKZÚZ zveřejňuje údaje o výskytu v Evropské unii regulovaných škodlivých organismů rostlin na území ČR. Tyto informace usnadní českým pěstitelům a obchodníkům s rostlinami garantovat absenci těchto organismů v dodávkách rostlin obchodovaných na vnitřním trhu EU.

ÚKZÚZ provádí každoročně průzkum výskytu škůdců a patogenů rostlin v ČR, které jsou v rámci EU regulovány. Na základě jednotně prováděné metodiky jsou tak k dispozici objektivní data o jejich přítomnosti nebo absenci výskytu v ČR.

Regulované škodlivé organismy v EU stanoví fytosanitární předpisy EU, zejména prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072. Jejich regulace mimo jiné znamená povinnost pěstitelů a obchodníků garantovat nepřítomnost těchto škodlivých organismů v dodávkách rostlin, které uvádějí na unijní trh.

Jde o komodity, pro něž jsou  stanoveny požadavky na nepřítomnost určitých škůdců a patogenů v dodávce, což potvrzuje vydaný rostlinolékařský pas. Pokud lze garantovat tuto nepřítomnost již na základě úředně ověřených dat o absenci jejich výskytu na území ČR, pěstitel nebo obchodník nemusí většinou provádět logisticky i finančně náročné alternativní fytosanitární opatření, jako je ošetření rostlin nebo jejich testování.

Avšak i pokud je území ČR prosté daného škodlivého organismu, resp. nezávisle na fytosanitárních požadavcích, je vždy nutno u rostlin provádět kontrolu zdravotního stavu rostlin, pro něž má být vydán rostlinolékařský pas.

ÚKZÚZ proto zveřejnil data o výsledcích průzkumu výskytu regulovaných škodlivých organismů, resp. současný status jejich výskytu v ČR.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072

Ivana Kršková, tisková mluvčí
 

 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ