Bezpečnost potravin

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2020

Vydáno: 25. 5. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Činnost Státní veterinární správy podobně jako fungování jiných institucí v České republice i ve světě v loňském roce výrazně ovlivnila celosvětová pandemie COVID-19. Přesto se podařilo udržet rozsah a úroveň dozoru na úrovni předchozích let navzdory logickému dílčímu poklesu počtu kontrol v některých oblastech.

V loňském roce se podobně jako v roce 2019 na našem území nevyskytlo ani jediné ohnisko Newcastleské choroby drůbeže. Potvrzena však po třech letech byla dvě ohniska ptačí chřipky v chovech drůbeže. Stejně jako v roce 2019, ani v loňském roce nebyl na našem území diagnostikován žádný pozitivní nález afrického moru prasat. Česká republika si tak udržela status země prosté této nebezpečné nákazy.

Podrobné informace o činnosti Státní veterinární správy v roce 2020 včetně výsledků odborných činností úřadu přináší Výroční zpráva, kterou naleznete na následujícím odkazu.