Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výroční zpráva EK "RASFF" ukazuje významný nárůst v počtu oznámení kategorie Varování do kategorie

Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Výroční zpráva EK "RASFF" ukazuje významný nárůst v počtu oznámení kategorie Varování

Vydáno: 31.8.2021
Tisk článku
Autor: EK, Odbor bezpečnosti potravin MZe
EK publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020.

Evropská Komise publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020. Ve zprávě se uvádí, že členské státy v loňském roce oznámily Evropské komisi celkem 3862 oznámení o rizicích spojených s potravinami nebo krmivy.

Jedná se o poněkud mírný pokles v oznámení oproti zprávě za rok 2019, což je pravděpodobně dáno situací ovlivněnou covid pandemií a tím menším počtem zaznamenaných oznámení souvisejících s odmítnutím zboží na hranicích.

Z celkových 3862 oznámení bylo 1398 oznámení klasifikováno jako ,,Varování‘‘, tedy oznámení poukazující na zdravotní riziko, u nichž je potřeba ze strany provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků nebo kontrolních orgánů provést rychlé nápravné opatření. Za posledních sedm let se roční počet oznámení patřících do kategorie Varování zdvojnásobil, což poukazuje na to, že během tohoto časového období se systém RASFF stal mnohem více účinnější v detekci a oznamování potravin a krmiv, která pro spotřebitele představují významné riziko.

Ethylenoxid v sezamových semenech byl nejvíce oznamovaným problémem, přičemž většinu oznámení ohlásily samotné společnosti v rámci vlastní kontroly jejich zásob (vlastní kontroly versus úřední kontroly). Tak jako v minulých letech se nejvíce oznámení v roce 2020 týkala potravin, dále pak krmiv (6 %) a materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM, 3 %). Systém RASFF byl v roce 2020 účinným nástrojem pro sledování a odstraňování problémových produktů z trhu EU. 

 

Výroční zpráva RASFF a další materiály:

 

 


Zdroj: Evropská komise 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021