Bezpečnost potravin

Výroční konference Evropského společného programu Jedno zdraví

Vydáno: 19. 5. 2021
Autor: KM EFSA

Konference se uskuteční ve dnech 9. – 11. června 2021 v Kodani a online.

V rámci Evropského společného programu Jedno zdraví (One Health European Joint Programme, OHEJP) se ve dnech 9. – 11. června 2021 uskuteční v dánské Kodani 3. výroční vědecké setkání. Toto setkání, respektive kongres, bude hybridní akcí s možností účasti na místě či online. Na akci se sejdou účastníci z celé Evropy i mimo ni – někteří budou přítomni osobně v Kodani a někteří budou přítomni pouze virtuálně. Akce bude jedinečnou příležitostí pro sdílení výsledků výzkumu a setkání s kolegy se zájmem o přístup “Jedno zdraví” (One Health), zejména o zoonózy přenášené potravinami, antimikrobiální rezistenci a nově vznikající hrozby. 

Koncept „One Health“ uznává, že lidské zdraví je úzce spojeno se zdravím zvířat a životním prostředím, například že krmiva pro zvířata, potraviny pro lidskou spotřebu, zdraví zvířat a lidí a kontaminace životního prostředí jsou úzce propojeny. Proto je nezbytně nutné studovat infekční agens, která mohou překračovat druhy a bariéry prostředí při pohybu mezi těmito sférami.

V souladu s koncepcí „Zabránit-Detekovat-Reagovat“ (Prevent-Detect-Respond) je hlavním cílem nového programu (OHEJP) posílení spolupráce mezi odbornými ústavy navýšením transdisciplinární spolupráce a integrace aktivit prostřednictvím specializovaných společných výzkumných projektů (Joint Research Projects), společného integračního projektu (Joint Integrative Project) a prostřednictvím vzdělávání a školení v oblastech zoonóz způsobených potravinami, antimikrobiální rezistence a vznikajících hrozeb.

Program OHEJP je příkladem konceptu „One Health“ a může se pochlubit významným partnerstvím mezi 44 uznávanými potravinářskými, veterinárními a lékařskými laboratořemi a instituty ve 22 členských státech EU.

Podrobné informace k akci a registraci naleznete na následujících stránkách:

 

Fyzická i virtuální účast na akci je placená. Registraci pro virtuální účast (pouze) lze změnit na fyzickou do 25. května 2021 (zasláním e-mailu na adresu info@cap-partner.eu). Změnu z plné účasti na virtuální je také možné provést bez jakýchkoliv nákladů do 25. května 2021.

Doprovodnou akcí kongresu bude workshop (ASM Satellite Workshop) pro výzkumné pracovníky a odborníky na přístup „One Health“, kteří se zabývají generováním, integrací a analýzou dat, například během sledování nemocí, vyšetřování ohnisek nebo hodnocení rizik. Tito odborníci musí být průběžně informováni o nových digitálních řešeních, která tyto činnosti podporují a propagují přístup „One Health“.

Workshop bude rozdělen do dvou částí:

  • Část 1: Softwarový veletrh (Software Fair Online Workshop) – 7. června 2021
  • Část 2: Setkání vývojářů (Developer Meetup) – 8. června 2021

 

Uzávěrka registrace je v tomto případě dne 30. května 2021 (uzávěrka abstraktu pro předložení softwaru na workshop byla dne 25. dubna 2021).

Podrobné informace k workshopu a případné registraci naleznete na stránkách:

 

Užitečné informace pro účastníky na místě týkající se omezení souvisejících s onemocněním COVID-19

Poslední vývoj pandemie v Dánsku je pozitivní, a Dánsko je proto v procesu postupného rušení souvisejících omezení. Organizátoři akce cítí optimismus a pokračují v plánování hybridní konference s fyzickými i virtuálními účastníky. Zájemci jsou proto vyzváni pokračovat ve sledování vývoje pandemie a souvisejících omezení a předpisů. Organizátoři udělají vše, co je v jejich silách, aby zajistili bezpečný konferenční zážitek pro všechny účastníky. V místě konání bude např. testovací zařízení, kde si každý bude moci udělat rychlý test a získat výsledek do 15 minut.

Níže naleznete několik odkazů na zdravotní informace: