Bezpečnost potravin

Vodítka pro výběr komparátorů pro hodnocení rizik GM rostlin, potravin a krmiv

Vydáno: 25. 5. 2011
Autor: MZe

Dokument EFSA publikovaný 12. 11. 2010.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil aktualizovaná vodítka pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných (GM) rostlin a z nich získaných potravin a krmiv.

Dokument rozšiřuje předchozí vodítka EFSA z října roku 2010 a odráží nejnovější vědecké poznatky v oblastech, jako jsou hodnocení alergenicity a výběr konvenční rostliny, se kterou je GM rostlina porovnávána. Zavádí také novou statistickou metodiku pro další zlepšení hodnocení rizik z GM rostlin.

Stejně jako u všech předchozích dokumentů o geneticky modifikovaných organismech (GMO) se EFSA i v tomto případě zabýval výše uvedenou problematikou ve spolupráci s členskými státy Evropské unie a také se zainteresovanými vědci a organizacemi. Vodítka nastiňují metody a přístupy pro generování dat a jejich sběr a analýzu, jež musí být žadateli dodrženy při hodnocení rizik GM rostlin.

Metody a přístupy jsou v dokumentu podrobně vysvětleny ve vztahu k různým komponentům hodnocení rizik, jako jsou molekulární charakteristika, design polních pokusů, analýza složení, toxikologické hodnocení, alergenicita a nutriční hodnocení. Vodítka zároveň pomohou Evropské komisi při přípravě právního rámce pro hodnocení rizik z geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Tento důležitý dokument je výsledkem několikaleté práce Panelu EFSA pro GMO a přispívají mj. rovněž k dalšímu zvyšování úrovně ochrany spotřebitele před potencionálními riziky spojenými s používáním GM potravin a krmiv.

Podrobné informace a vodítka můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1879.htm