Bezpečnost potravin

Virus ptačí chřipky H7 v Německu

Vydáno: 22. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Podle analýz FLI zřejmě již delší čas koluje v oblasti západního Německa nízko patogenní virus H7 ptačí chřipky, aniž by došlo k jeho detekci.

Greifswald – Riems (aho) – Národní referenční laboratoř pro drůbeží mor, která je součástí Ústavu Friedricha Loefflera (FLI) analyzovala vzorky odebrané z chovů drůbeže z okresu Gütersloh (Severní Porýní-Vestfálsko) infikované nízko patogenní aviární influenzou (LPAI) subtypu H7. Ačkoliv se jedná o nízko patogenní virus, vyskytly se jak u slepic, tak i u vykrmovaných krůt respiratorní symptomy, zvýšená mortalita a pokles užitkovosti, což je v případě infekce LPAI neobvyklé, uvedli vědci z FLI. Také podíl virologicky pozitivních zvířat byl relativně vysoký. Sekvencování a analýzy viru LPAI z výkrmny kachen prokázaly úzkou fylogenetickou příbuznost s viry, které se vyskytly na konci března letošního roku v Nizozemí a v polovině června 2010 v hannoverské ZOO. Proto je nutné vycházet z možnosti, že se tento virus již delší čas v tomto regionu vyskytuje endemicky a na základě dosavadní nízké virulence jeho přítomnost zůstala nerozpoznána.
FLI: H7-Influenzavirus schon längere Zeit in der Region
[2011-06-20],
www.animal.health-online.de