Bezpečnost potravin

Virová hepatitida E – možnost nákazy z potravin?

Vydáno: 12. 4. 2013
Autor: berankova1

Informace o možném přenosu viru hepatitidy E z nedostatečně tepelně zpracovaného vepřového masa.

Virus hepatitidy  E je primární původce akutní hepatitidy. Případy onemocnění hepatitidou E ve Francii byly dříve obecně známé jako nemoci dovezené ze zemí s nízkou úrovní hygieny (v těchto zemích došlo k nákaze).  Ale v roce 2004 byl zachycen první případ hepatitidy E, kdy onemocněl francouzský pacient, který předtím necestoval do jiných zemí.  Několik shluknutých případů hepatitidy E, které se vyskytly ve Francii v roce 2008 a 2009,  prokázalo spojení mezi konzumací produktů  s tepelně nezpracovanými vepřovými játry a onemocněním. To umožnilo jasně identifikovat vepřové maso jako vektor (přenašeč) viru hepatitidy E. Úřad ANSES zveřejnil několik hodnocení týkajících se tohoto rizika a dále se podílí na vývoji detekčních metod.   

Nejnovější stanovisko francouzského úřadu ANSES znovu hodnotí možnosti pro zajištění  optimálně řízeného měření v různých fázích výroby a přípravy; a dále zdůrazňuje nutnost zajištění efektivní informační kampaně  pro konzumenty a profesionály ve zdravotnictví (speciálně v místech s vysokou prevalencí) o rizicích spojených s konzumací produktů vyrobených z tepelně nezpracovaných vepřových jater (např. klobásky figatelli vyrobené z vepřových jater a z vnitřností).

Zdroj: ANSES (Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví)


Další informace
:
Virová hepatititda typu E
Zdrojem infekce může být jak nemocný člověk, tak i zvíře, proto je potřebné upozornit na možnosti přenosu tohoto onemocnění.

Za rizikové faktory jsou považovány zejména:

  • kontaminace potravin záplavovou vodou, pití kontaminované vody
  • konzumace jelit, steaků, paštik a jiných masných výrobků s nedostatečnou tepelnou úpravou
  • nákup masných výrobků vyrobených v nestandardních podmínkách (například při domácích zabijačkách, zvěřinových hodech)
  • nedostatečný oplach zeleniny hnojené organickým hnojivem (prasečí hnůj)

Nejlepší ochranou proti tomuto onemocnění je prevence. Je tedy velmi důležité nepít vodu z neznámých zdrojů, nekonzumovat potraviny neznámého původu a při sebemenším podezření zajistit jejich důkladnou tepelnou úpravu.

Zdroj:  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):