Bezpečnost potravin

Veterinární léčiva: Nová pravidla na podporu zdraví zvířat a boj proti antimikrobiální rezistenci

Vydáno: 8. 3. 2022
Autor: EK

Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích vstoupilo v platnost 28. 1. 2022.

 

V rámci boje proti antimikrobiální rezistenci (AMR) platí nyní v EU nový právní předpis týkající se veterinárních léčivých přípravků. Nové nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, přijaté v roce 2019, vstoupilo v platnost 28. ledna 2022. (Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích) .

Toto nařízení, které bylo přijato před třemi lety, je nyní základním kamenem pro dosažení cílů stanovených v evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ a ve strategii boje proti AMR „Farm to Fork“. Nařízení rovněž upevňuje vedoucí úlohu EU na celosvětové scéně v boji proti AMR.

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová při příležitosti tohoto milníku učinila následující prohlášení

„Pandemie COVID-19 ukázala, jak jsou zdraví lidí, rostlin a zvířat, zdraví životního prostředí a bezpečnost potravin vzájemně propojeny. Nejjasnější ilustrací těchto vazeb je tichá pandemie antimikrobiální rezistence.

V naší strategii Farm to Fork jsme si stanovili ambiciózní cíl, a to snížit do roku 2030 na polovinu celkový prodej antimikrobiálních látek v EU pro hospodářská zvířata a pro akvakulturu. Prostřednictvím evropského akčního plánu „Jedno zdraví“ chceme potenciální zdravotní krizi řešit tím, že se budeme zabývat zdravím lidí, zvířat a rostlin v jednom kontinuu. Nová pravidla jsou pro dosažení tohoto cíle klíčová.

V EU se většina antimikrobiálních látek podává zvířatům při léčbě nemocí a aby zvířata zůstávala zdravá. V první řadě je však možné infekce a potřebu léčby omezit prostřednictvím lepších hygienických postupů a očkování, a také – v případě hospodářských zvířat – biologickou bezpečností při chovu zvířat. Prioritou musí být omezení používání antimikrobiálních látek.

Nová pravidla mají zajistit, že od 28. ledna 2022 bude léčba antimikrobiálními látkami u zvířat prováděna pouze tehdy, když bude skutečně potřebná. Spolu s novou legislativou o medikovaných krmivech – kde je zakázáno jejich preventivní používání a omezuje se předepisování antimikrobiálních látek v medikovaných krmivech – se významně posílí boj proti AMR. (Nařízení EU 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv)

Nová pravidla rovněž podpoří dostupnost nových slibných veterinárních léčivých přípravků tím, že  mají stimulovat inovace a konkurenceschopnost.

Vyzývám všechny členské státy, aby zavedly příslušná opatření a zdroje, aby bylo zajištěno plné fungování právních předpisů v praxi na vnitrostátní úrovni, a tím aby byl zajištěn společný celkový úspěch.

Nová legislativa posiluje pozici EU v čele celosvětového boje proti AMR a zároveň nás vybavuje moderním, inovativním a pro daný účel vhodným právním rámcem pro veterinární léčivé přípravky.“

 

Pozadí

Veterinární léčiva – neboli léčivé přípravky pro veterinární použití – jsou látky nebo kombinace látek k léčbě, prevenci nebo diagnostice onemocnění u zvířat.

EU podporuje vývoj a schvalování bezpečných, účinných a kvalitních veterinárních léčivých přípravků pro zvířata určená k produkci potravin a společenská zvířata. EU pomáhá zajistit dostupnost těchto léčivých přípravků a zároveň zaručit nejvyšší úroveň ochrany veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí.

Hlavními cíli nařízení o veterinárních léčivých přípravcích jsou:

  1. vytvořit moderní, inovativní a účelově vhodný právní rámec,
  2. podpořit inovace v oblasti veterinárních léčivých přípravků a zvýšit jejich dostupnost,
  3. posílit boj EU proti antimikrobiální rezistenci.

 

 

Zdroj: ec.europa.eu/commission

Foto: Shutterstock