Bezpečnost potravin

Veterinární dozor v Heroltovicích na Olomoucku cvičil spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

Vydáno: 1. 9. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Na hospodářství v Heroltovicích v blízkosti vojenského výcvikového prostoru Libavá na Olomoucku se dnes uskutečnil ukázkový den v rámci třídenního simulačního cvičení veterinárního dozoru. Hlavním tématem akce letos byl nácvik spolupráce jednotlivých složek veterinárního dozoru pro případ, že by se v tuzemských chovech či v populaci volně žijících zvířat vyskytly nebezpečné nákazy jako jsou ptačí chřipka a africký mor prasat.

Veterinární inspektoři z jednotlivých krajských veterinárních správ v rámci cvičení nacvičovali zejména diagnostiku a odběr vzorků v případě výskytu dvou v současné době nejaktuálnějších nákaz: ptačí chřipky a afrického moru prasat.

Součástí nácviku byl vstup veterinářů do nákazou zasaženého hospodářství a po odebrání vzorků také jejich následná příprava pro transport do laboratoře. Nacvičován byl také bezpečný výstup z hospodářství a praktické činnosti související s případným nutným usmrcením vnímavých druhů zvířat v ohnisku.

Otestováno bylo také využití termokamery při screeningovém vyšetření tělesné teploty prasat a dohledávání uhynulých kusů v nepřehledném terénu či odebírání vzorků k entomologickému vyšetření. Právě následná analýza hmyzu odebraného z rozkládajícího těla uhynulého zvířete může výrazně pomoci pro přesné určení doby úhynu zvířete. To je důležité v rámci epizootologického šetření prováděného veterinárními inspektory. Na vzájemné spolupráci v této věci se již před dvěma roky dohodla SVS s kriminalistickým ústavem, jehož odborníci jsou veterinárním inspektorům v této oblasti k dispozici.

V rámci SVS fungují dvě pohotovostní střediska pro mimořádné situace, jedno v Brně a druhé v Hradci Králové. Tato střediska ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem, provádí nařízená opatření a zasahují v ohniscích nákaz. Pro tyto účely jsou střediska vybavena i potřebnou technikou, jejíž správné používání a fungování bylo v rámci cvičení také prověřeno. Cvičení jako tradičně probíhá v těsné spolupráci s Vojenskou veterinární službou „Cílem pravidelného cvičení je simulovat skutečný případ výskytu nebezpečné nákazy v chovech či v populaci volně žijících zvířat a procvičit efektivní součinnost všech zainteresovaných složek SVS,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Poznatky získané při cvičení nám také pomáhají zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci.“

O tom, že je nutné být na krizové situace připraven, se pracovníci SVS přesvědčili v posledních letech opakovaně. V letošním roce bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 37 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a jedno ohnisko v chovu ptáků držených v zajetí. První letošní ohnisko bylo potvrzeno 22. ledna v malochovu drůbeže v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. Postupně přibylo 37 dalších ohnisek v chovech, která se nacházela jak v neevidovaných malochovech, tak v komerčních chovech.

I díky dobré připravenosti veterinárního dozoru se podařilo všechna ohniska této nákazy zdolat a ČR je od 26. července opět oficiálně uznaná Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) coby země prostá ptačí chřipky. Příznivý nákazový status je nesmírně důležitý zejména pro zahraniční obchod s drůbeží a drůbežími produkty.
 

Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího SVS

Zdroj: SVS 

Simulačního cvičení veterinárního dozoru - veterináři v ochranných oblecích

Simulačního cvičení veterinárního dozoru - odběr vzorku

Simulačního cvičení veterinárního dozoru - technika