Bezpečnost potravin

Veterinární dozor v ČR je u kuřecího masa na nadstandardní úrovni

Vydáno: 14. 4. 2023
Autor: SVS

Foto (zdroj): SVS

Tisková zpráva – Všechna zvířata poražená na jatkách v ČR včetně kuřat musí být povinně prohlédnuta pracovníky Státní veterinární správy (úředním veterinárním lékařem a úředním veterinárním technikem). Každé zvíře je veterinárním dozorem prohlédnuto před porážkou i po porážce tak, aby se do obchodů či ke zpracování dostalo pouze maso ze zdravých zvířat. Závadné kusy či partie jsou vyřazovány, aby nedošlo k ohrožení zdraví konzumentů.

Při veterinární prohlídce na jatkách Státní veterinární správa (SVS) nezaznamenala nic, co by indikovalo, že maso trpí problémem tzv. bílých vláken v tak enormním rozsahu, jak uvedl v tomto týdnu spolek OBRAZ. Při prohlídce před porážkou je věnována pozornost tomu, zda zvířata neprojevují neobvyklé chování nebo příznaky bolesti či utrpení a při prohlídce masa a orgánů po poražení se sledují všechny odchylky od fyziologického standardu. Maso, které by mohlo představovat nebezpečí pro lidské zdraví není uvolněno na trh a nesmí být použito pro výrobu potravin.  

„Státní veterinární dozor na všech jatkách v ČR garantuje zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu včetně drůbežího masa. Maso, které je po veterinární prohlídce uvolněno pro lidskou spotřebu, nepředstavuje pro lidské zdraví žádné známé nebezpečí,“  uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.  „Náš veterinární dozor je v porovnání se světem na velmi dobré úrovni o čemž mimo jiné svědčí absence velkých potravinových kauz v posledních letech,“ dodal Semerád.

Pokud jde o drůbež, tak u hrabavé drůbeže bylo v roce 2022 na porážkách v ČR prohlédnuto celkem 118 075 844 kusů. Krůt bylo prohlédnuto 171 607 kusů. Vodní drůbeže bylo prohlédnuto 3 707 204 kusů.

Problematikou tzv.  bílých vláken se zabývají různá vědecká pracoviště a současná úroveň poznání nepodporuje (ale ani nevyvrací) tvrzení ochránců, že by příčinou bylo špatné zacházení se zvířaty, nebo nevyhovující podmínky jejich výkrmu. Řešení problému je i v zájmu chovatelů a zpracovatelů. Toto maso má nižší hodnotu jak pro prodej, tak pro zpracování na výrobky. SVS se s takzvanými myopatiemi při veterinární prohlídce setkává, ale jak bylo uvedeno výše, maso s patologickými změnami není ke spotřebitelům propuštěno. S neobvyklými vlastnostmi masa podobnými těm, které popisuje spolek OBRAZ je SVS v jednotkách případů konfrontována v rámci stížností spotřebitelů, ale vždy se zatím jednalo pouze o maso ze zvířat poražených mimo ČR.

Při veterinární prohlídce na jatkách se mimo jiné eviduje doba přepravy, způsobilost a stav zvířat, poranění, úhyny, chování zvířat jednotlivě a jako celku, poruchy chování, veškeré neobvyklé změny na těle a orgánech (otlaky, prosáknutí, překrvení, poranění, otoky aj.).

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS