Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k návrhu vodítek pro hodnocení rizik z potravin a krmiv pocházejících z GM zvířat

Vydáno: 18. 8. 2011
Autor: MZe

Veřejná konzultace probíhá do 30. 9. 2011.

Veřejná konzultace k návrhu vodítek pro hodnocení rizik z potravin a krmiv pocházejících z geneticky modifikovaných zvířat

Vědecké panely Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro geneticky modifikované organismy a pro zdraví a pohodu zvířat (EFSA GMO AHAW), zahájily veřejnou konzultaci k návrhu vodítek pro hodnocení rizik z potravin a krmiv, které pocházejí z geneticky modifikovaných zvířat a zahrnují aspekty zdraví a životní pohody těchto zvířat.

Zahájení konzultace je souladu s politikou otevřenosti a transparentnosti EFSA, který chce tímto způsobem obdržet připomínky z vědecké komunity a od zainteresovaných subjektů (vládních institucí, zájmových organizací, univerzit, výzkumných ústavů atd.)

Oba panely úřadu vyhodnotí všechny připomínky, které budou podány do stanoveného termínu a v elektronické formě, budou souviset s obsahem dokumentu s návrhem vodítek, nebudou obsahovat stížnosti proti institucím, osobní obvinění, nepodstatné nebo urážlivé výroky či materiál a nebudou souviset s aspekty politiky nebo řízení rizik, které nejsou v souladu s činností EFSA.

EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy), aby předložily svá písemná vyjádření do 30. září 2011 a použily výhradně elektronickou šablonu, která je k dispozici na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, stejně jako podrobnější informace a dokument k návrhu vodítek.

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/110810.htm

Zdroj: EFSA