Bezpečnost potravin

Vedením Ministerstva zemědělství byl dočasně pověřen vicepremiér Marian Jurečka

Vydáno: 20. 12. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) měl před časem pozitivní test na nemoc Covid-19 a je stále ještě v izolaci, která mu neumožnila osobní účast na jmenování ministrů v Lánech, ani následné přebrání agendy. Vedením Ministerstva zemědělství byl proto dočasně pověřen Marian Jurečka, který se dnes ráno oficiálně poprvé dostavil do úřadu a rovnou začal řešit ty nejpalčivější úkoly. Jmenování Nekuly ministrem proběhne v lednu.

„S ohledem na brzký nástup Zdeňka Nekuly do funkce ministra chci řešit jen záležitosti, které do té doby nesnesou odkladu, jako je například příprava příštího programového období, kdy je třeba velmi intenzivně dopracovat parametry, které obsahuje i náš koaliční program a nelze do konce roku ztrácet čas, který Česká republika nemá,“ řekl po svém nástupu Jurečka.

Na nového ministra pak čeká celá řada dlouhodobých výzev, jako je například aktivní ochrana půdy, vody, krajiny a motivace zemědělců k lepšímu hospodaření v krajině. Jurečka i Nekula se shodují, že kvalitní zemědělskou půdu musíme důsledně chránit. „Nemůžeme na ní jako doposud stavět továrny, výrobní nebo skladovací haly,“ vysvětlil Marian Jurečka a uvedl konkrétní příklad u obce Hněvotín na Olomoucku, kde díky jeho zásahu ze stavby průmyslové haly nakonec sešlo a půda v této lokalitě zůstane i nadále zemědělsky obdělávána.

Půda si podle něj zaslouží ochranu také jako největší rezervoár vody, kterým naše země disponuje. Proto je nutné snižovat i využívání umělých hnojiv a pesticidů tak, aby zemědělci za pomoci moderních technologií aplikovali hnojiva a přípravky pouze v nezbytně nutné míře, a jen tam, kde je to s ohledem na zachování úrody opravdu nutné.

„Budoucí ministr Zdeněk Nekula je velkým zastáncem precizního zemědělství. Jde o nový celosvětový trend, o který se postaraly moderní technologie jako jsou drony, satelity a další. Tento přístup maximálně podporuji, protože díky přesné aplikaci hnojiv se všichni můžeme těšit na mnohem kvalitnější a zdravější tuzemské potraviny, a to nejen z rostlinné výroby, ale i z našich stájí. Ty bychom měli pak spolu s produkovanými biopotravinami cíleně dostat v rámci daného regionu k lidem až na talíř, a to především v sektoru veřejného a školního stravování. Mimo jiné tím významně snížíme i uhlíkovou stopu, kterou za sebou zanechává přeprava zemědělské produkce,“ připomněl Jurečka, podle kterého má jít v rámci možností zemědělství a ekologie ruku v ruce.

Ministerstvo zemědělství v následujících letech plánuje posílit produkci potravin v ekologickém režimu až na čtvrtinu obdělávané orné půdy. Přispět by k tomu měla i výrazně jednodušší administrativa. „Dalším neméně důležitým úkolem je i omezení plýtvání potravinami. Za mého působení na Ministerstvu zemědělství jsem aktivně podporoval činnost potravinových bank. Zavedli jsme povinnost obchodních řetězců darovat jim nespotřebované jídlo a odstranili jsme nutnost odvádět z těchto darů DPH. Především v době pandemie koronaviru se ukázalo, že tato opatření mají velký smysl. Potravinové banky pomohly desetitisícům domácností zvládnout krizové období a lidé díky nim zbytečně netrpěli hlady,“ připomněl Jurečka.

Spolu s Ministerstvem životního prostředí se Ministerstvo zemědělství v následujících letech soustředí na budování důležitých krajinných prvků a zachování biodiverzity. V plánu je obnovování remízků, mezí a mokřadů, aby se krajina a půda co nejrychleji adaptovala na klimatickou změnu. Dále je zapotřebí posílit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí.

Kdo je Marian Jurečka

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vedl Ministerstvo zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky v letech 2014-2017. V minulém volebním období byl místopředsedou Hospodářského výboru a členem Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Vystudoval obor rostlinolékařství se specializací na ochranu rostlin na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství