Bezpečnost potravin

Vědecká diplomacie pro ochranu rostlin

Vydáno: 19. 8. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství

Informace Ministerstva zemědělství

Prestižní vědecký časopis Nature Plants publikoval článek o zdraví rostlin.

Článek sepsali respektovaní experti k příležitosti Světového dne zdraví rostlin, který na rok 2020 (i část 2021) vyhlásilo FAO. Článek vyzývá k mezinárodnímu sdílení fytosanitárních informací, protože právě mezinárodní spolupráce a komunikace vědců a odborníků je zásadní pro účinný boj prosti škůdcům a nemocem a pro jejich regulaci. Mezinárodní síť výzkumníků, úředníků a vědců by měla spolupracovat s organizacemi, vládami, firmami a dalšími zapojenými stranami. Článek vyzývá k vědecké diplomacii, která bude podstatná pro budoucí řešení kalamitního výskytu parazitů a nemocí rostlin, které se mohou snadno šířit přes hranice států. FAO uvádí, že až 40 % každoroční úrody zemědělských plodin je zničeno kvůli škůdcům a nemocem rostlin, což znamená v přepočtu ztrátu kolem 220 miliard USD (International Plant Protection Convention, 2020; FAO, 2020).

 

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství