Bezpečnost potravin

Varroáza v Německu

Vydáno: 21. 7. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Německo se potýká s vážnou hrozbou pro zdravotní stav místních včelstev – roztočem Varroa destructor.

Siegburg – Roztoč Varroa destructor (kleštík včelí) – 1 mm velký parazit včel viditelný pouhým okem – se postupně rozšířil na celém území Německa a stal se vážnou hrozbou pro zdraví místních včelstev. Tento parazitický roztoč může oslabit včelstva do té míry, že v zimním období jeho útokům podlehne celé osazenstvo úlu.
Dr. Hanns von den Driesch, vedoucí okresní veterinární a potravinářské inspekce v Rhein-Siegu (Severní Porýní-Vestfálsko) se proto obrátil na všechny včelaře s naléhavou výzvou: „Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že jsou téměř všechna včelstva napadena roztočem varroa, je nutné neprodleně zahájit terapii včelstev pomocí účinných preparátů – akaricidů. Jsou k dispozici preparáty s obsahem kyseliny mravenčí a také thymolové preparáty, které při správném použití nemají žádný negativní vliv na produkci medu a jeho kvalitu.  
Správné použití těchto prostředků stejně jako precizní načasování jejich aplikace vyžadují důkladné odborné znalosti. Odborné instituce a včelařské svazy, stejně jako kompetentní odborníci na nákazy včel veterinárních úřadů jsou připraveni všem včelařům poradit jak správně při terapeutickém zásahu postupovat.  
„Radím všem včelařům po vytočení medu (tj. od poloviny července) urychleně zahájit terapii včelstev. Opožděný nebo nesprávně provedený zásah zvyšuje riziko znovunapadení včelstev tímto roztočem, zdůraznil Dr. Klaus Mann, ředitel okresní veterinární správy. 
V této souvislosti okresní veterinární správa upozornila, že včelaři musí v souladu s legislativním nařízením nahlásit svoji činnost příslušnému veterinárnímu úřadu. Kdo tak doposud neučinil, musí tak učinit neprodleně.  
V případě výskytu infekčních onemocnění u včel, úředně neregistrovaní chovatelé včel výrazně ztěžují boj proti nákazám, protože nemohou být zahrnuti do příslušných programů boje a mohou se tak stát novým zdrojem nákazy.  
Rhein-Sieg-Kreis: Kreisveterinäramt fordert Imker zur unverzüglichen Behandlung der Bienenvölker gegen die Varroa-Milbe auf