Bezpečnost potravin

Varování spotřebitelům: zakázaný pesticid carbofuran ve 2t goji z Číny

Vydáno: 24. 10. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 10. 2018

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na výskyt nevyhovující potraviny goji – kustovnice čínská s prokázanou přítomností pesticidu carbofuran na trhu:


1. POEX  Fruit Exclusive – Goji – sušené ovoce kustovnice čínská
, 100 g, výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s., výrobní šarže:

  • L816600731, DMT: 15.6.2019,
  • L816300731, DMT: 12.6.2019,
  • L822200731, DMT: 10.8.2019,

Předmětné nevyhovující šarže byly dle informací od výrobce distribuovány v síti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.

2. Směs ovoce s křupinkami, 400g (goji ve směsi 22%), výrobní šarže:

  • L822800731, DMT: 16.5.2019,

Předmětná nevyhovující šarže byla dle informací od výrobce distribuována společností ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o.

3. Směs cornflakes MIX s ovocem, (goji ve směsi 15%), výrobní šarže:

  • L817700731, DMT: 26.3.2019

Předmětná nevyhovující šarže byla dle informací od výrobce distribuována společností ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o.

 

Uvedené potraviny byly vyrobeny ze zásilky 2 tun nevyhovující suroviny goji společností POEX Velké Meziříčí a.s., jejím dodavatelem je společnost Wolfberry s.r.o. z Brna.

SZPI obdržela informaci o výskytu nevyhovující šarže goji prostřednictvím notifikace v evropském systému rychlého varování RASFF. Dle notifikace byla v uvedené šarži goji potvrzena přítomnost pesticidu carbofuran v množství 0,045 mg/kg. Carbofuran byl používán jako silný insekticid a pro své nežádoucí účinky jej EU od r. 2008 zakázala. Dále dle notifikace šarže obsahuje i insekticid amitraz v množství 0,88 mg/kg, maximální povolené množství je 0,25mg/kg.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem inspektoři SZPI nařídili výrobci neprodleně stáhnout nevyhovující šarže z tržní sítě od všech svých odběratelů. S dotčenými provozovateli zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

Potravinářská inspekce doporučuje všem spotřebitelům, aby předmětné potraviny nekonzumovali.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):