Bezpečnost potravin

Varování před konzumací nebezpečné potraviny – Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji

Vydáno: 27. 2. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 2. 2017.

VAROVÁNÍ PŘED KONZUMACÍ POTRAVINY  

„Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji“
zpracovaná sušená zelenina v oleji, hmotnost 990 g
šarže LP195, 13/07/2019.
prodávající: JIP Východočeská, a.s., Hradištská 407, Pardubice
distributor: I.C.B.C. spol. s r.o., Zámecká 30, Přerov
výrobce: CANNONE IND, ALIM. „Gli Antipasti“ S.p.A.-V.le R. Tamma Z.I. 71042, Ceringnola  

Hlavní hygienička ČR varuje před konzumací potraviny „Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji“, v konzervové sklenici, objem 1062 ml, hmotnost 900g (z toho pevný podíl 600 g), šarže LP195, 13/07/2019. Výrobcem potraviny je CANNONE IND, ALIM. „Gli Antipasti“ S.p.A.-V.le R. Tamma Z.I. 71042 Ceringnola, v České republice je potravina distribuována společností I.C.B.C. spol. s r.o., Zámecká 30, Přerov.  

Na základě zjištění při výkonu státního zdravotního dozoru provedeného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy v návaznosti na oznámení zdravotních obtíží účastníků odborné akce v Praze ve dnech 1. – 3. 2. 2017 byl proveden odběr vzorků potravin, které byly použity pro přípravu pokrmů podávaných jako občerstvení nabízeného účastníkům akce.

Jednou z analyzovaných potravin byly vzorky potraviny „Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji Cannone“, zpracovaná sušená zelenina v oleji, v konzervové sklenici o objemu 1062 ml a hmotnosti 990 g, z toho hmotnost pevného podílu 600 g, výrobce CANNONE IND, ALIM. „Gli Antipasti“ S.p.A.  šarže LP195, 13/07/2019. Molekulárně biologickou analýzou byla u vzorku potraviny prokázána přítomnost humánních norovirů v množství 1,13 x 107 virových částic norovirů (genomových ekvivalentů NoV GI). Výsledek analýzy ukazuje v návaznosti na udávanou infekční dávku (cca 10 – 100 virových částic) na silnou kontaminaci analyzovaného vzorku potraviny. Vzhledem k nízké infekční dávce jsou časté sekundární infekce, zejména ve větších kolektivech a infekce spojené se zdravotní péčí.

Inkubační doba onemocnění je 18-72 hodin, jako první příznak se objevují bolestivé křeče v břiše. Následuje zvracení, které dominuje zejména v prvních dnech nemoci, průjem, zvýšená teplota (není pravidlem), bolesti břicha, celková slabost, schvácenost. Stolice je řídká až vodnatá, avšak bez přítomnosti krve či hlenu. Příznaky odeznívají při nekomplikovaném průběhu spontánně během 3-7 dní.  

O výskytu nebezpečného výrobku byl informován věcně příslušný orgán státního dozoru – Státní zemědělská a potravinářská inspekce.  

V Praze, 24. února 2017 

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně ministra pro ochranu  a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička