Bezpečnost potravin

Úřady EU hodnotí rizika z fenylbutazonu v koňském mase

Vydáno: 11. 3. 2013
Autor: berankova1

Úřady EFSA a EMA mají předložit vědecké doporučení k rizikům plynoucím z přítomnosti fenylbutazonu v koňském mase.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), aby provedly společné hodnocení rizik z přítomnosti protizánětlivého léčiva fenylbutazonu v koňském mase pro lidské zdraví. Požadavek vychází ze současného odhalení výrobků s hovězím masem, kontaminovaných koňským masem, a z nálezu fenylbutazonu (také známého jako „bute“) v malém množství koňských mrtvých těl určených pro potravinový řetězec.

Úřady Evropské unie poskytnou vědecké doporučení k 15. dubnu 2013, aby pomohly Evropské komisi při rozhodování s ohledem k těmto současným nálezům. Tyto dva úřady (EFSA a EMA) použijí všechny dostupné vědecké důkazy a zváží data a výsledky dále probíhajícího testování koňského masa v členských státech EU.

Ve společném prohlášení, EFSA a EMA poskytnou vědecké doporučení ke všem potenciálním rizikům pro spotřebitele, vznikajícím z přítomnosti reziduí fenylbutazonu. Úřady budou zvažovat rizika z konzumace samotného koňského masa a také rizika, která vznikají při konzumaci produktů ilegálně kontaminovaných koňským masem. Úřady EFSA a EMA jsou také žádány,  aby v případě nutnosti dalšího testování výrobků pro minimalizaci jakýchkoli zjištěných rizik doporučily, kde je vhodné v testování pokračovat.

Použití fenylbutazonu je zakázáno pro ošetření zvířat určených pro potravinový řetězec. Jakákoli přítomnost této látky v potravinách živočišného původu svědčí o ilegálním použití mrtvých koňských těl, které byly ošetřeny tímto léčivem.

Phenylbutazone in horsemeat

Zdroj:   EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):