Fenylbutazon

Fenylbutazon (derivát pyrazolu) je veterinární léčivý přípravek, jehož použití je povoleno pouze u zvířat, která nejsou určena k produkci potravin, podle nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu.

Fenylbutazon (označovaný také jako „bute“)  je nesteroidní antirevmatikum s  protizánětlivými účinky,  povolené k léčbě koní a psů. Fenylbutazon nesmí být podáván žádným zvířatům, určeným pro potravinový řetězec. Přesto jsou rezidua fenylbutazonu  stále nalézána i u koní poražených pro potravinový řetězec (např. v UK).
Původně byl lék fenylbutazon určen i k léčbě lidských pacientů, v současnosti se používá pouze ve veterinární péči. Na přelomu století se totiž kvůli vedlejším účinkům dostal na listinu zakázaných látek. U některých lidí vyvolával alergickou reakci, u jiných zase vedl k rozvoji vzácné choroby zvané aplastická anemie, při které je narušena krvetvorná schopnost kostní dřeně. Přestože bylo riziko malé, látka se stáhla z evropských i amerických lékáren.

Fenylbutazon je  metabolizován hydroxylací, hlavním metabolitem je farmakologicky aktivní oxyfenbutazon.  Dlouhotrvající účinek fenylbutazonu i po poklesu plazmatických hladin se vysvětluje dlouhodobou inhibicí syntézy prostaglandinů a vysokou afinitou k zanícené tkáni.
Fenylbutazon je často nahrazován látkami s méně výraznými vedlejšími účinky. (ber, 2013)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin