Bezpečnost potravin

EFSA a EMA hodnotí rizika fenylbutazonu

Vydáno: 16. 4. 2013
Autor: berankova1

Úřady EU považují fenylbutazon detekovaný v koňském mase za velmi nízké riziko a důvod k obavám konzumentů.

Požadavek Evropské komise na vědecké hodnocení rizik následoval po nedávné identifikaci hovězích produktů  šizených koňským masem, a zjištění  veterinárního protizánětlivého léčiva  fenylbutazonu  v koňském mase, které bylo ilegálně přidáno do potravinářského řetězce.

Ve společném hodnocení Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)  došly k závěru, že nepovolená přítomnost reziduí fenylbutazonu v koňském mase je malým důvodem ke znepokojení konzumentů, vzhledem k nízké pravděpodobnosti expozice a celkově k nízké pravděpodobnosti toxických účinků. EFSA a EMA se domnívají, že není možné stanovit  bezpečnou hladinu  fenylbutazonu v potravinářských výrobcích živočišného původu, a proto by jeho použití v potravinářském řetězci mělo být i nadále zakázáno.

Fenylbutazon se  příležitostně používá v humánní medicíně u pacientů s vážnou revmatoidní artritidou,  a je spojen se vzácným případem krevní poruchy, aplastickou anemií, která byla zaznamenána u 1 ze 30 000 léčených lidí. Ve zprávě se uvádí závěrečné stanovisko, že pravděpodobnost individuální konzumace koňského masa kontaminovaného léčivem fenylbutazon a vzniku  tohoto onemocnění je velice nízká – mezi 2 : 1 000 000 000 a 1 : 100 000 000. Tento odhad bere v úvahu pravděpodobnost expozice konzumentů fenylbutazonem z konzumace samotného koňského masa nebo z konzumace hovězích produktů šizených koňským masem.

EFSA a EMA zjistily, že přestože fenylbutazon je genotoxický ( má potenciál poškodit lidskou DNA), což nemohlo být zcela vyloučeno, toto poškození je nepravděpodobné. Ve zprávě Úřady došly také k závěru, že riziko karcinogenity je velice nízké, dané odhadem nepříliš časté konzumace koňského masa obsahujícího rezidua fenylbutazonu (konzumovaného jako samotného masa nebo v šizených hovězích produktech). Při odhadování možné hladiny fenylbutazonu v potravinách, vědci používali nejvyšší koncentraci léčiva (fenylbutazonu), která byla nahlášena v rámci koordinovaného programu kontrol členskými státy EU.

Jako součást tohoto hodnocení EFSA a EMA předaly řadu doporučení  pro další redukci rizik z této látky vstupující do potravinářského řetězce, zaměřených na opatření k zesílení dohledatelnosti. Úřady EU zopakovaly potřebu zlepšení  monitoringu a podávání zpráv o přítomnosti reziduí veterinárních léčiv u živých zvířat a v potravinářských výrobcích živočišného původu napříč celou Evropskou unií.

Zdroj:  EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):