Bezpečnost potravin

Úřad EFSA potvrzuje nízký výskyt TSE (transmisivní spongiformní encefalopatie) v EU

Vydáno: 7. 12. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA zveřejnil souhrnnou zprávu o monitorování TSE v EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil druhou souhrnnou zprávu EU o monitorování přenosné spongiformní encefalopatie (TSE).

TSE patří do skupiny onemocnění, která postihují mozek a nervový systém lidí a zvířat. Patří sem bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), klusavka a chronické chřadnutí jelenovitých (CWD).  S výjimkou klasické BSE neexistují vědecké důkazy o přenosu TSE na člověka.
 
Souhrnná zpráva poskytuje výsledky z údajů od všech členských států EU, Islandu, Norska a Švýcarska za rok 2016. 

Hlavní zjištění zprávy EFSA o TSE v EU jsou:  

  • Pět hlášených případů BSE u skotu (z celkového počtu 1.352.585 testovaných zvířat) – žádný z nich nepronikl do potravního řetězce. Pouze jeden případ byl klasifikován jako klasická BSE (Vyšetřované zvíře se narodilo až po zákazu používání živočišných bílkovin v krmivech pro hospodářská zvířata, který byl v EU vydán  v roce 2001.)  
  • U ovcí bylo zaznamenáno 685 případů klusavky (z celkového počtu 286.351 testovaných ovcí) a 634 případů u koz (110.832 testovaných koz). 
  • V žádném z 2.712 testovaných jelenovitých (např. sobi a losi) nebyly zjištěny pozitivní případy na CWD. V Norsku však bylo hlášeno 5 případů CWD –  3 u divokých sobů a 2 u losů.

Poprvé od vypuknutí epidemie BSE a od doby, kdy byly hlášeny případy BSE, neuvedlo Spojené království žádné případy onemocnění.

 

Zdroj:  EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):