Bezpečnost potravin

TTC (Threshold of Toxicological Concern)

Vydáno: 9. 5. 2011
Autor:

Publikace ILSI Europe. Využití koncepce TTC pro zajištění bezpečnosti potravin.

V každodenním životě je člověk vystavován tisícům chemických látek. Zjistilo se, že se více než 70 tisíc chemických látek používá komerčně a více než 100 tisíc se jich vyskytuje přirozeně. Řada chemických látek pochází ze stravy. Pro některé tyto látky, např. aditiva, pesticidy a veterinární přípravky je k dispozici velké množství informací o jejich chemických a toxikologických vlastnostech a o úrovních expozice, které jsou pro člověka bezpečné. Stejné platí pro vitaminy a minerální látky. Odlišná situace existuje např. pro chemické látky, které migrují z potravinářských obalů, aromata, pomocné prostředky, neočekávané kontaminanty a látky vytvořené jako reakční nebo štěpné produkty během výroby, ohřevu a úpravy potravin. Pro řadu z těchto látek a pro mnoho chemických látek, kterým je člověk vystavován z jiných zdrojů než potravin, je k dispozici málo nebo nejsou k dispozici vůbec žádné údaje o jejich potenciální toxicitě.
Schopnost detekovat a kvantifikovat chemické látky v potravinách se trvale zlepšuje, takže lze v současné době detekovat již velmi malá množství. Je zřejmé, že není proveditelné, aby se testovaly všechny známé chemické látky z hlediska jejich toxických účinků.
Expozice se často používá jako jedno z hledisek, které je třeba brát do úvahy při stanovování priorit pro testování. Je to proto, že pravděpodobnost nežádoucích nebo škodlivých účinků chemických látek souvisí s velikostí zátěže, jejich frekvencí a trváním. V laboratořích vědci pozorují, že existuje prahová expozice, tj. taková dávka, pod kterou se žádné negativní účinky nepozorují. Na principu prahové expozice byla založena koncepce známá jako TTC (Threshold of Toxicological Concern). Jde o nástroj pro posuzování látek neznámé toxicity, které jsou přítomné v nízkých koncentracích ve stravě.
Koncepce TTC je užitečná zejména pro případy, kdy se v potravině objeví přítomnost kontaminantu, pro který není k dispozici žádná toxikologická informace. Koncepce TTC je také užitečná při stanovování priorit při testování velkých skupin funkčně příbuzných chemických látek, přičemž zatížení těmito látkami je velmi nízké. Jde např. o aromata a látky používané v materiálech přicházejících do styku s potravinami.
V rámci řady stručných monografií vydal ILSI Europe publikaci “Threshold of Toxicological Concern (TTC)”  s podnázvem “Nástroj na posuzování látek neznámé toxicity přítomných v nízkých dávkách ve stravě”. Publikace popisuje historii, vývoj a použití koncepce TTC.

Zdroj: ILSI Europe

Ve dnech 8.–10.6.2011 se uskuteční v Bruselu (Belgie) workshop zaměřený na TTC. Více informací je k dispozici zde.