Bezpečnost potravin

Tisková zpráva k XII. studentské konferenci Výživa, potraviny a zdraví 2021

Vydáno: 14. 7. 2021
Autor: Společnost pro výživu

Tisková zpráva Společnosti pro výživu

Tradiční studentská konference „Výživa, zdraví a potraviny 2021“ se konala dne 25. 6. 2021 pod záštitou Společnosti pro výživu.

Tradiční studentská konference pod záštitou Společnosti pro výživu se letos konala online formou (MS TEAMS). Na úvod pronesl zdravici pan předseda Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. Organizátoři z trojlístku fakult brněnských univerzit zastoupeného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Chemickou fakultou Vysokého učení technického v Brně sestavili velice bohatý program, kterého se zúčastnilo 17 prezentujících studentů (16 příspěvků).

Nechyběli prezentující i z dalších pracovišť, jakými letos byly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ostravská univerzita a jeden účastník 1. LF Karlovy Univerzity. Do budoucna rádi přivítáme i zapojení dalších oslovených pracovišť, které se rovněž zabývají tématikou výživy, potravin a zdraví, jak máme v názvu této akce.

V sekci bakalářské práce bylo 10 příspěvků a v sekci věnované diplomovým pracím 6 příspěvků. Potěšujícím byla vždy i následná bohatá diskuze, do které se zapojili akademičtí pracovníci i studenti. Online setkání splnilo očekávání, studenti nadnesli ve svých příspěvcích širokou škálu témat, kterými se zabývali ve svých závěrečných pracích. Tím, že dokázali shrnout výsledky své činnosti a získané zkušenosti prezentovat a diskutovat s kolegy a odborníky, tím vstoupili do další fáze svého profesního života, což je cílem této akce. Zajisté to využijí ve svém osobním rozvoji. Budeme rádi, když se připojí do řad naší společnosti. Společnost pro výživu je nezávislé mezioborové sdružení odborníků na výživu a zájemců o vědecky podložené informace z oblasti výživy a potravinářství. Naším posláním je výměna odborných informací mezi odborníky různých oborů, jejich šíření směrem k veřejnosti i státní správě.

Oproti prezenčnímu setkání jsme byli žel ochuzeni o laskavé přijetí na půdě LF MU, které nám v minulosti připravil tým tamějších zaměstnanců okolo MVDr. Haliny Matějové. Jsme rádi, že jsme takto letos završili plný tucet konferencí a budeme se těšit na další rok na další setkání. Věříme, že tentokrát osobně. Nicméně i online konference má zřejmé výhody v podobě šetření času pro účastníky z delší vzdálenosti, zaneprázdněné dalšími aktivitami nebo ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijet do Brna a nechtějí být ochuzeni o takto hodnotnou a zajímavou akci. Do budoucna tak budeme v případě Vašeho zájmu reflektovat na tyto skutečnosti a v souladu s dobou se Vám pokusíme vyjít vstříc například hybridní formou.

Za kolektiv organizátorů,

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. a MVDr. Halina Matějová

 

 

Zdroj: Společnost pro výživu