Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Vypracování akčního plánu pro zlepšení v oblasti souhrnné expozice chemickým látkám v EU

Vydáno: 24. 8. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ED/2022/04. Termín pro předkládání nabídek: 22. listopadu 2022

Developing a roadmap for action on Advancing Aggregate Exposure to Chemicals in EU (OC/EFSA/ED/2022/04)

Termín pro předkládání nabídek: 22. listopadu 2022

Cílem této veřejné zakázky je vypracovat akční plán (tj. strategický plánovací dokument, který popisuje současný stav dané problematiky, nedostatky v údajích, překážky, možnosti spolupráce a který stanoví prioritní strategie nezbytné pro dosažení dané vize) v oblasti souhrnné expozice chemickým látkám, která je definována jako expozice jedné chemické látce prostřednictvím různých zdrojů (např. ovzduší, půdy, stravy, spotřebitelských výrobků) a různými cestami (orální, dermální a inhalační).

Veškeré informace k tendru je možné nalézt na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA