Bezpečnost potravin

SZPI zjistila nepovolenou látku v grepovém extraktu

Vydáno: 31. 8. 2012
Autor: sukova1

Tisková zpráva SZPI z 24. 8. 2012.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila společnosti Virde s. r. o. stáhnout z obchodní sítě doplněk stravy Virde Citrus PARADISI grepový extrakt. Dvě šarže extraktu z grepových semen v balení 50 ml, označené daty použitelnosti 04/2014 a 02/2014 nevyhověly požadavkům uvedeným v nařízení EU 396/2005 o limitních množstvích reziduí pesticidů v potravinách. Tato norma připouští přítomnost látky Benzalkonium chlorid v potravinách v koncentraci maximálně 0,01mg/l. Laboratorní analýzou ale byla v uvedených šaržích výrobku prokázána přítomnost látky v množství o mnoho řádů vyšším – 4690mg/l a 5330mg/l. V souladu s nařízením 178/2002 byla proto potravina vyhodnocena jako škodlivá pro zdraví.

Výrobce uvedl do distribuce celkem 928 kusů potravinového doplňku prostřednictvím společností PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., MILOTA s.r.o., zahraniční pobočky Virde SLOVAKIA s.r.o. a drobných odběratelů. Dovozcem suroviny – koncentrovaného extraktu z grepových semen – je pražská společnost Biomedica s.r.o., zemí původu suroviny je Irsko. Z průvodní dokumentace vyplývá, že dovozce, společnost Biomedica s.r.o., poskytnul výrobci, společnosti Virde s.r.o., písemné prohlášení, že při výrobě suroviny není přidán nebo používán Benzalkonium chlorid.

Benzalkonium chlorid je pesticid a v nepotravinářských odvětvích je používán také pro své konzervační účinky. Konzumaci potraviny kontaminované touto látkou nelze v žádném případě doporučit. Informace o zjištění potraviny škodlivé pro zdraví byla vložena do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633