Bezpečnost potravin

SZPI zakázala užívání nelegální výrobny tofu v Brně – Tuřanech

Vydáno: 22. 9. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 9. 2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonala včera společně s Policií ČR kontrolu nelegální výrobny tofu v Brně – Tuřanech na ulici Saidova. Inspekce ihned zakázala další využívání těchto prostor k výrobě potravin.

Provozovna byla zřízena v objektu bývalého zemědělského zařízení, který nebyl nijak rekonstruován a uzpůsoben pro potravinářskou výrobu, chybělo tedy i příslušné kolaudační rozhodnutí.

Výrobna nebyla udržována v čistotě a byla celkově ve špatném stavu, v celém výrobním prostoru byly vydrolené podlahy, neomítnuté zdi byly promořeny plísní, v objektu byl nahromaděn odpad a věci nesouvisející s výrobou potravin.

Výrobce nebyl schopen v den kontroly předložit doklady o původu používaných surovin. Neměl též zpracován systém HACCP, tedy systém sledování a vyhodnocování rizik, jehož zavedení ukládá provozovatelům potravinářských podniků příslušná evropská legislativa. Výrobna rovněž nebyla registrována u SZPI jako u příslušného dozorového orgánu, čímž nebyla naplněna další zákonná povinnost.

SZPI proto uložila pro mnohočetná porušení zákonných požadavků zákaz užívání kontrolovaných prostor pro výrobu potravin, a zakázala též uvádět do oběhu 40 kg sojového výrobku připraveného k expedici, který byl na místě nalezen.

S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

(Zpracoval: Michal Spáčil, tiskový mluvčí)