Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin

Vydáno: 23. 7. 2020
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se během nouzového stavu při kontrolách maloobchodních prodejen potravin zaměřili zejména na dodržování požadavků hygieny a bezpečnosti vyplývající z dané situace. Tento režim kontrol byl pro provozovatele mj. méně časově a administrativně náročný než standardní kontroly a jeho cílem bylo umožnit prodejcům se plně zaměřit na plynulé zásobování obyvatelstva. Po skončení nouzového stavu dne 17. 5. 2020 se inspektoři SZPI vrátili ke standardnímu režimu kontrol včetně komplexních kontrol podmínek prodeje i se zázemím, sklady apod.

Při kontrolách maloobchodního prodeje po 17. 5. 2020 byli inspektoři SZPI nuceni prostřednictvím uložených opatření uzavřít zcela nebo zčásti již 14 provozoven. Důvodem ve všech případech bylo nedodržení elementárních požadavků hygieny na prodejní ploše nebo v zázemí provozoven. Výsledky kontrol ukazují, že situace v oblasti dodržování požadavků potravinového práva u některých provozovatelů zůstává na značně neuspokojivé úrovni.

U převážné většiny uzavřených provozoven inspektoři zjistili zanedbání opatření proti výskytu škůdců, zejména hlodavců. Kontrola v prodejnách nebo zázemí zjistila výskyt myšího trusu, potraviny poškozené myším požerem a v některých případech i výskyt mrtvých myší. K dalším častým prohřeškům patřil dlouhodobě zanedbaný úklid – znečištěné podlahy a prodejní regály, výskyt plísní v provozovně nebo dokonce v chladicích zařízeních, skladování předmětů nesouvisejících s prodejem potravin, nezvládnutý odvoz odpadu a další nedostatky. Důsledná kontrola dodržování hygienických předpisů je podstatná zejména proto, že při jejich porušení nelze zaručit bezpečnost potravin uváděných na trh, ať jde o fázi výroby, transportu, skladování nebo prodeje.

Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v provozovně uloží inspektoři na místě zákaz užívání prostor. Zároveň nařídí provozovateli, aby odstranil zjištěné nedostatky. Při opakované kontrole inspektoři posoudí, jestli provozovatel uvedl podnik do souladu s požadavky zákona a až poté případně zákaz uvolní. Následně je zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Přehled uzavřených prodejen potravin včetně zjištěných nedostatků a fotodokumentace viz web Potraviny na pranýři v sekci Uzavřené provozovny.

Zpracoval: Pavel Kopřiva
tiskový mluvčí
23. 7. 2020

Zdroj: SZPI