Bezpečnost potravin

SZIF: Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA výrobku Šumavská hrubozrnná paštika

Vydáno: 26. 5. 2017
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF ze dne 24. 5. 2017.

Výrobek Šumavská hrubozrnná paštika společnosti MASO WEST s.r.o. přišeo o značku kvality KLASA. Důvodem je přítomnost drůbeží bílkoviny, která nebyla na výrobku uvedena, a zároveň výživové údaje neodpovídaly hodnotám deklarovaným na obalu výrobku. Prokázaly to výsledky laboratorních rozborů Státní veterinární správy.

Značka KLASA je prestižní ocenění, kterí si zaslouží jen kvalitní potravinářské a zemědělské výrobky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, správcem je Státní zemědělský intervenční fond.

V případě, kdy dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost. Chtěli bychom spotřebitele ujistit, že na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Dojde-li k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o značku pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Výrobku Šumavská hrubozrnná paštika se značka odebírá za porušení Metodiky pro udělování značky „KLASA“. Kontrola ze strany Státní veterinární správy u uvedené paštiky zjistila rozpory v deklarovaných složkách, kdy výživové údaje (energetická hodnota, tuk, bílkoviny a sůl) neodpovídaly hodnotám uváděným na obalu výrobku. Výrobek zároveň obsahoval drůbeží bílkovinu, která na obalu výrobku nebyla uvedena. Výrobce tímto porušil ustanovení z Metodiky pro udělování značky „KLASA“ a z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství značku KLASA uvedenému produktu odebralo ke dni 2. května. Protože bylo zapotřebí vyčkat na uplynutí lhůty pro odvolání, zveřejňujeme informaci nyní.

Společnost MASO WEST s.r.o. byla vyzvána k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z obalu daného výrobku.

Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF 
 

 

Zdroj: SZIF