Bezpečnost potravin

Systém rychlého varování před závadnými potravinami a krmivy RASFF loni opět potvrdil svou funkčnost a efektivitu: v celé EU evidoval 4337 hlášení

Vydáno: 17. 7. 2023
Autor: MZe

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v roce 2022 zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo Unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků bylo v kategorii maso a masné výrobky.

V roce 2022 se z celkového počtu 4337 originálních oznámení zpracovaných v systému RASFF na úrovni Evropské unie týkalo České republiky 348 oznámení. Nejvíce hlášení souviselo s potravinami (85 %), s materiály a předměty přicházejícími do styku s potravinami (11 %) a nejméně s krmivy (4 %).

„Celoevropský varovný systém napomáhá snižovat rizika pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. V případě, že jakákoli země zapojená do RASFF odhalí nebezpečí, které může způsobit potravina nebo krmivo, zadá informaci do systému a ostatní státy neprodleně zasáhnou. Rizikové potraviny a krmiva jsou pak okamžitě staženy z trhu a zlikvidovány, případně se do obchodů vůbec nedostanou,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Největší počet oznámení týkajících se České republiky byl v roce 2022 zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, šlo především o výskyt patogenních mikroorganismů (hlavně rodu Salmonella). Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly doplňky stravy. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořila přítomnost nepovolených chemických látek, nepovolených potravin nového typu nebo příliš vysoký obsah některých látek. V pořadí třetí počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy šlo zejména o nadlimitní nálezy pesticidů. V roce 2021 se z celkového počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných v EU týkalo České republiky 372 oznámení, nejčastěji to byly opět potraviny v kategorii maso a masné výrobky.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU, EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

V příloze graf znázorňující jednotlivé kategorie s počty nevyhovujících výrobků hlášených v systému RASFF v roce 2022, které se týkají ČR.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy

Zdroj: MZe