Bezpečnost potravin

SVS varuje před nebezpečným krmivem pro zájmová zvířata z USA

Vydáno: 29. 1. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) varuje před potencionálně nebezpečným krmivem pro zájmová zvířata od výrobce ze Spojených států amerických (USA) značky Sportmix. Podle informací amerických úřadů je konzumace krmiva v zemi výroby dávána do souvislosti s úhynem více než stovky psů.  Kukuřice použitá při výrobě krmiva byla kontaminovaná nebezpečnými aflatoxiny.  Některé šarže krmiva Sportmix, které kontaminovanou složku obsahovaly, se prodávaly také na českém trhu. V současné době probíhá jejich stahování, následně budou zlikvidovány. Chovatelé, kteří krmivo odpovídající popisu uvedeném níže mají doma, by jej neměli svým psům (zvířatům) dávat a měli by jej vrátit v místě prodeje.


Jak poznat, zda je krmivo, které mám doma, rizikové?

Výrobcem krmiva je společnost Midwestern Pet Foods, Inc, která krmiva vyrábí ve více provozech na několika místech USA.  Rizikovým má být podle informací amerických úřadů krmivo vyrobené v závodě ve státě Oklahoma s exspirací nejpozději do 9. července 2022. Potenciálně je tedy nebezpečné krmivo z tohoto závodu s exspirací 9. července, či dříve. Krmivo z exspirací po tomto datu by mělo být bezpečné.

Kód výrobního závodu je na balení krmiva uveden za datem exspirace. Kód problematického závodu je v tomto případě „05“. Na obale je v takovém případě uvedeno např.: 07/09/22/05.

Etiketa

Do ČR bylo v prosinci 2020 dovezeno více než 18 tun krmiva od amerického výrobce. Ne všechna ve svém složení obsahovala kontaminovanou kukuřici, ale i přesto se podařilo cca 10 tun závadného krmiva zajistit přímo u českého distributora. Krmivo bylo dále distribuováno do zhruba 15 prodejen s chovatelskými potřebami v různých regionech ČR. Dle zjištění u distributora krmiva, se do prodejen dostaly 4 druhy potenciálně nebezpečného krmiva v množství zhruba šesti tun.
Konkrétně se má jednat o:

Sportmix High Protein á 20 kg
Sportmix High Energy  á 20 kg
Sportmix Energy mini   á 20 Kg
Sportmix Maitenance á 20 kg

Chovatelé, kteří používají krmivo značky Sportmix by měli zkontrolovat, zda krmivo ve svém složení obsahuje kukuřici. Pokud ano, měli by dál zkontrolovat datum exspirace a číslo závodu dle výše uvedeného popisu. V případě, že chovatel zjistí, že má doma potenciálně rizikové krmivo, neměl by jím dál krmit a při manipulaci s krmivem by měl dbát základních hygienických opatření z důvodu ochrany vlastního zdraví. Nezkrmené závadné krmivo lze vrátit v místě jeho zakoupení.

Podrobnosti k případu jsou uvedené na stránkách Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Zdroj: SVS 

Krmivo Sportmix

 Krmivo Sportmix

Krmivo Sportmix

Krmivo Sportmix